Op zoek naar financiering door uw activa (zoals hypothecaire kredieten, handelsvorderingen, autoleasings, kredieten aan de openbare sector enz.) te structureren? Of moet u liquiditeitsbronnen diversifiëren?

 Na een analyse adviseert het Structured Finance-team u over een gestructureerde financiering die volledig is afgestemd op uw behoeften.

MMI pourqui

Voor wie?

Door de complexiteit van dit producttype is effectisering uitsluitend bestemd voor institutionele tegenpartijen en grote ondernemingen.

MMI Une solution

Wat is het?

De formule omvat alle activiteiten die erop gericht zijn economische spelers te financieren en hun risico met kredietenstructuren te verkleinen: samengevoegde activa worden gestructureerd in verschillende schijven die gebaseerd zijn op de inkomstenstroom, gegenereerd door onderliggende activa. 

De gestructureerde financiering gebruikt verschillende technieken, waarvan effectisering een van de belangrijkste is. Bij een gestructureerde financiering worden activa met een beperkte liquiditeit, zoals kredieten of handelsvorderingen, omgezet in gemakkelijk te ruilen financiële effecten zoals obligaties. Ze worden verkocht via een ‘special purpose vehicle’ (SPV), een specifieke structuur die losstaat van het wanbetalingsrisico van de oorspronkelijke instelling.

Een SPV is de ideale oplossing als u...
 • zich wil financieren door uw activa (hypotheekleningen, handelsvorderingen, autoleasing, leningen aan de overheidssector…) te structureren
 • uw liquiditeitsbronnen wil diversifiëren

Na analyse zal Structured Finance u adviseren om de gestructureerde financiering te kiezen die aangepast is aan uw behoeften.MMI avantage

Voordelen

 • Diversificatie: de oplossing geeft toegang tot alternatieve financieringsbronnen naast uw bestaande financieringslijnen

 • Besparing: dankzij effectisering drukt u financieringskosten. De externe ratings van obligaties die het SPV uitgeeft, hangen niet af van de solvabiliteit van de oorspronkelijke instelling. Dankzij kredietverbeteringstechnieken zijn de ratings doorgaans hoger dan die van de oorspronkelijke instelling

 • Gemakkelijk: omzetting van de weinig liquide activa in liquide effecten die vlot inwisselbaar zijn op kapitaalmarkten
    
 • Soepel: gedeeltelijke overdracht van risico's en vermindering van kredietconcentratie op uw balans door uw activa te verkopen aan het SPV
    
 • Liquiditeit van de schuld:  omogelijkheid om schuldbewijzen op de secundaire markt te ruilen zonder tussenkomst van de emittent (die zo zijn funding behoudt). Let op: deze liquiditeit schommelt volgens de marktvoorwaarden, nieuws over de emittent, de grootte van de beleggersbasis enz.

 • Komt in aanmerking voor de ECB: onder bepaalde voorwaarden kan u de uitgifte bij de ECB in pand geven om er een financiering te krijgen
Icon_Kiezen

Hoe uw structuur kiezen?

Reken op gespecialiseerde kennis van de markt en van de Belgische wetgeving van onze Structured Finance-teams, die u begeleiden doorheen het ganse effectiseringsprogramma of tijdens de overdracht van de schuldvordering, tot de transactie helemaal afgerond is.

Onze adviseurs beschikken over jarenlange ervaring en onderhouden uitstekende relaties met verschillende Belgische tegenpartijen zoals de NBB, de FSMA, juridisch adviseurs, auditors enz.

Gestructureerde uitgiften vereisen een meer gedetailleerde en doorgedreven analyse en modellering van de activa. Naargelang het uitgiftetype kan een regulator een vergunning eisen.

Oplossingen op maat

Onze financieel adviseurs reiken steeds vernieuwende oplossingen aan en stellen maatregelen voor die aangepast zijn aan uw behoeften, rekening houdende met de evoluerende regelgeving.

Dienstverlening verloopt gevarieerd en op maat. Bij onze adviseurs kan u terecht voor begeleiding in onder meer:

 • waardering van vermogensportefeuilles
 • overdracht van activa
 • het opstellen van nota’s inzake marktconformiteit
 • secured funding trades
 • optimalisatie en versterking van financieringsmiddelen
 • verkoop van een portefeuille hypotheekleningen
 • invoering van financieringsstructuren met derden-beleggers
Terug naar boven

Contacteer ons