Dakhemel

Een speciaal project te financieren, zoals de uitbreiding van uw activiteit of de kosten van uw dagelijkse werking? Met de obligatiefinanciering beschikt u in sommige gevallen over een interessant alternatief voor klassieke bankleningen.

MMI pourqui

Voor wie?

Bij Belfius zijn obligaties voorbehouden aan:

 • grote entiteiten
 • privéondernemingen, overheidsbedrijven en socialprofitorganisaties
 • kleine organisaties (steden, universiteiten, scholen)
 • kmo's

Belfius begeleidt zowel projecten van honderden miljoenen euro’s als realisaties van enkele miljoenen euro’s.

MMI Une solution

Een oplossing voor elke behoefte

Debt Capital Market Origination stelt u steeds oplossingen op maat voor, rekening houdend met uw behoeften qua looptijd, bedrag, financieringsmethode, structuur…

Alternatieve financieringsoplossingen op korte en lange termijn

Op korte termijn

 • Schuldvorderingen op korte termijn, thesauriebewijzen of commercial paper, vooral bestemd voor professionele beleggers.
 • Looptijden tussen 1 dag en 1 jaar.
 • Niet gewaarborgd, uitgegeven door een privébedrijf om behoeften op korte termijn te financieren en financieringsbronnen te diversifiëren.
 • Bij wanbetaling worden houders terugbetaald na de toonders van gewaarborgde schuldvorderingen.
 • Bieden doorgaans geen coupon, maar worden uitgegeven met disconto (uitgifteprijs is lager dan nominale waarde, of - bij negatief rendement - hoger).
 • Het rendement wordt geïnd wanneer het effect wordt verkocht op de secundaire markt of wanneer het wordt terugbetaald.

Op lange termijn

 • Obligaties: emittenten lenen bij privépersonen, publieke entiteiten of institutionele beleggers (verzekeringsmaatschappijen, banken, pensioenfondsen, asset managers).
 • De belegger wordt jaarlijks vergoed op basis van de rentevoet en ontvangt jaarlijks een percentage van de inleg.
 • Op vervaldag recupereert de belegger het oorspronkelijk belegde bedrag, samen met de laatste coupon.

Schuld kan verschillende vormen aannemen

 • Openbaar aanbod van obligaties voor retail en/of private banking.
 • Obligaties voor institutionele beleggers (commercial paper, onderhandse plaatsing, benchmark, green bond, N bond), bilaterale leningen (bv. van het type Schuldschein).
 


MMI Avantages

Voordelen

 • Flexibiliteit: vrij gemakkelijk beheer door de structuur van de uitgegeven schulden (doorgaans vastrentende obligaties, jaarlijkse coupons). Een thesauriebewijzenprogramma met verschillende looptijden biedt ondernemingen een heel flexibel thesauriebeheer (financiering op korte termijn), terwijl de onderneming inspeelt op financieringsopportuniteiten op langere termijn, afhankelijk van de markt, de behoeften van de onderneming en het belang van de beleggers.
 • Diversificatie van financieringsbronnen: profiteer van een veel bredere beleggersbasis (het grote publiek en institutionele beleggers), wat niet alleen het herfinancieringsrisico verkleint, het maakt ook bepaalde kredietlimieten bij uw partnerbanken vrij.
 • Diversificatie van terugbetalingstermijnen:  dankzij de obligatiefinanciering spreidt u de terugbetalingen van de emittent en worden uitgiftes op maat gerealiseerd om de kostenstructuur van de emittent te optimaliseren.
 • Lagere financieringskosten (in sommige gevallen): door de lage rentestand en om risico’s te spreiden, zijn bepaalde beleggers bereid ondernemingen te financieren tegen een lagere prijs dan de bankfinancieringskosten waartoe emittenten toegang hebben.
 • Liquiditeit van de schuld:  onmogelijkheid om schuldbewijzen op de secundaire markt te ruilen zonder tussenkomst van de emittent (die zo zijn funding behoudt). Let op: deze liquiditeit schommelt volgens de marktvoorwaarden, nieuws over de emittent, de grootte van de beleggersbasis enz.
 • Geschiktheid voor de ECB:  onder bepaalde voorwaarden komt uw uitgifte in aanmerking voor inpandgeving bij de ECB, een criterium dat bepaalde beleggers ertoe aanzet om u te financieren.
Terug naar boven

Ontdek in een handomdraai het aanbod op de primaire markt.

Blijf op de hoogte van financieel nieuws, raadpleeg, vergelijk en teken in!

MMI logo capital

uw 100% digitale DCM-tool

MMI logo capital

Ontdek het platform

Contacteer ons

Nr. 1 Bond Finance House of the Year

MMI PressRelease

Lees hier het perscommuniqué