BA Medische en
Paramedische Beroepen

Verzeker u tegen ongevallen
en medische fouten

BA Medische en
Paramedische Beroepen

Verzeker u tegen ongevallen
en medische fouten

.

Gemoedsrust

Of u nu werkt in het kader van een vennootschap of een vrij beroep: u bent optimaal beschermd, en dat vanaf het moment dat uw patiënt uw kabinet binnenstapt.

5 waarborgen
in 1 enkele polis

In één enkele polis geniet u de waarborgen BA Professioneel, BA Uitbating, BA Toevertrouwde Voorwerpen, BA Na Levering en Rechtsbijstand.

Gepersonaliseerde
afhandeling

Uw tevredenheid primeert en daarom begeleiden we u bij een schadegeval richting een snelle en efficiënte afhandeling van uw dossier.

.

.

.

.

.


Als zorgprofessional kan een fout u altijd overkomen, denk maar aan een verkeerde diagnose of een ongeluk in het kader van uw activiteiten. Vordert uw patiënt dan een schadevergoeding van u, dan kan de rekening snel oplopen. Met de Burgerlijke Aansprakelijkheid (BA) Medische en Paramedische Beroepen verzekert u uw aansprakelijkheid tegen schade aan derden. Ideaal om uw vak in alle rust uit te oefenen.

Maak een afspraak   Schade aangeven

Wat is de BA Medische en Paramedische Beroepen?


De verzekering BA Medische en Paramedische Beroepen beschermt uw aansprakelijkheid tegen elke schade aan derden:

  • die rechtstreeks verband houdt met de uitoefening van uw (para)medisch beroep

  • die zich voordoet tijdens uw professionele activiteit, maar niet rechtstreeks voortvloeit uit een (para)medische handeling

  • door uw geleverde producten

De BA (Para)Medische Beroepen verdedigt uw belangen als u aansprakelijk wordt gesteld. Ze vergoedt ook de lichamelijke, materiële en financiële schade aan derden als u in het ongelijk wordt gesteld.

Voor wie is de BA Medische en Paramedische Beroepen bestemd?


Deze verzekering dekt de risico’s bij het uitoefenen van gezondheidszorg en schoonheidsverzorging. Ze is er dus onder meer voor de huisartsen, tandartsen, kinesitherapeuten, bandagisten, psychologen, opticiens, apothekers, dierenartsen, logopedisten, verpleegkundigen, schoonheidsspecialisten, make-upspecialisten…

Sinds 2014 is een BA-verzekering wettelijk verplicht voor dierenartsen. Het is ook een deontologische verplichting voor bepaalde beroepen zoals artsen.

Voor wie is de BA Medische en Paramedische Beroepen bestemd?


Deze verzekering dekt de risico’s bij het uitoefenen van gezondheidszorg en schoonheidsverzorging. Ze is er dus onder meer voor de huisartsen, tandartsen, kinesitherapeuten, bandagisten, psychologen, opticiens, apothekers, dierenartsen, logopedisten, verpleegkundigen, schoonheidsspecialisten, make-upspecialisten…

Sinds 2014 is een BA-verzekering wettelijk verplicht voor dierenartsen. Het is ook een deontologische verplichting voor bepaalde beroepen zoals artsen.

Voor wie is de BA Medische en Paramedische Beroepen bestemd?


Deze verzekering dekt de risico’s bij het uitoefenen van gezondheidszorg en schoonheidsverzorging. Ze is er dus onder meer voor de huisartsen, tandartsen, kinesitherapeuten, bandagisten, psychologen, opticiens, apothekers, dierenartsen, logopedisten, verpleegkundigen, schoonheidsspecialisten, make-upspecialisten…

Sinds 2014 is een BA-verzekering wettelijk verplicht voor dierenartsen. Het is ook een deontologische verplichting voor bepaalde beroepen zoals artsen.

.

.

.

 
 
 

Uw 5 uitgebreide waarborgenDe BA Professioneel
(Contractuele en Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid)

U bent gedekt voor schade aan een patiënt als gevolg van een beroepsfout bij een medische handeling, een verkeerde diagnose of een verkeerde behandeling.

Voorbeeld: een patiënt komt aan in uw kabinet met een diepe snee in de duim. U onderzoekt de wonde en besluit ze dicht te naaien. Na enkele maanden en een slechte littekenvorming blijkt dat de pezen van de duim geraakt waren door de snee en dat er een dure operatie nodig is...


De BA Uitbating
(Niet-contractuele Aansprakelijkheid)(Contractuele en Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid)

U bent gedekt voor schade aan derden (patiënten en anderen) bij de uitoefening van uw activiteit in het algemeen.

Voorbeeld: een koerier brengt een pakje bij u binnen. Als hij uw kabinet binnenkomt, glijdt hij uit over een plas water veroorzaakt door een lek en kwetst zich. U hebt niet de nodige maatregelen getroffen om bezoekers te waarschuwen voor het mogelijke gevaar.


De BA Toevertrouwde Voorwerpen en Dieren
(Niet-contractuele Aansprakelijkheid)(Contractuele en Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid)

U bent gedekt voor schade aan een patiënt als gevolg van een beroepsfout bij een medische handeling, een verkeerde diagnose of een verkeerde behandeling.

Voorbeeld: een klant bezorgt u als opticien zijn/haar bril om er twee nieuwe glazen in te monteren. Terwijl u dat doet, laat u de bril per ongeluk vallen en breekt het montuur… Of u bent dierenarts, en een dier dat onder uw toezicht staat tijdens een behandeling raakt betrokken bij een ongeluk.


De BA Na Levering
(Niet-contractuele Aansprakelijkheid)

U bent verzekerd voor schade aan derden na de levering van een product, bijvoorbeeld een geneesmiddel, of de uitvoering van werken die een fout of een gebrek vertonen: nalatigheid bij het ontwerp, de fabricage, de voorbereiding, de etikettering of de verpakking van een product. Bijzonder interessant voor apothekers!

Voorbeeld: als arts in een woonzorgcentrum moet u een monitor installeren om het hartritme van een patiënt te controleren. Het toestel is vrij oud en wordt weinig gebruikt. ‘s Nachts doet er zich een kortsluiting voor en er ontstaat brand...


Rechtsbijstand

U bent gedekt voor de kosten van de verdediging van uw belangen (rechtbank, advocaat, expertise… ) in het kader van een rechtszaak waarbij u aansprakelijk werd gesteld of naar aanleiding van een verhaalprocedure tegen een derde die verantwoordelijk is voor schade. Bij Belfius is deze waarborg automatisch inbegrepen in uw BA Medische en Paramedische Beroepen .

Voorbeeld: bij het uitvoeren van een operatie begaat u een medische fout. Het slachtoffer dient klacht in voor onvrijwillige slagen en verwondingen. Op basis van uw polis kunnen wij u begeleiden bij uw strafrechtelijke verdediging.

.

Uw facultatieve waarborgen

Lichamelijke ongevallen patiënt/bezoeker
U bent gedekt voor schade veroorzaakt aan uw patiënten en hun begeleiders op de plaats(en) waar u uw activiteit gewoonlijk uitoefent, bijvoorbeeld een val op de trap naar uw kabinet.

Lichamelijke ongevallen na agressie
Agressie tegen zorgverstrekkers doet zich helaas steeds meer voor. Deze waarborg biedt de nodige psychologische ondersteuning aan uw vennoten, werknemers, uzelf en uw gezinsleden.

.

Gevallen van uitsluiting

Bepaalde zaken zijn niet verzekerd. Enkele voorbeelden:

  • Biomedisch onderzoek en biomedische experimenten, alsook de illegale uitoefening van een medisch beroep, zowel om redenen van deontologie als van wettelijke en/of disciplinaire bepalingen

  • Het gebruik van gevaarlijke of verouderde behandelingstechnieken

  • Schade die zich voordoet in het kader van de uitoefening van ziekenhuis- of klinische activiteiten

  • Resultaatverbintenissen

  • De gevolgen van een opzettelijke handeling ten aanzien van een derde

 

Informeer u alvorens een polis af te sluiten

Informeer u alvorens een polis af te sluiten


U op elk moment een optimale bescherming bieden, ligt ons na aan het hart. Daarom willen we u duidelijk en transparant informeren, zodat u de juiste keuzes kan maken. De verzekering BA Medische en Paramedische beroepen, een verzekering naar Belgisch recht:

  • wordt afgesloten voor een in de bijzondere voorwaarden bepaalde duur en kan stilzwijgend worden verlengd voor opeenvolgende periodes bepaald in die bijzondere voorwaarden
  • wordt gecommercialiseerd door Belfius Verzekeringen NV, Karel Rogierplein 11 in B-1210 Brussel, België, RPR Brussel 0405.764.064, verzekeringsonderneming erkend onder code 0037

Alvorens uw polis af te sluiten, leest u best de commerciële fiche, de algemene voorwaarden (franchises, gedekte goederen, dekkingslimieten... ) en het informatiedocument (IPID). U kan ze ook doornemen bij de Business Banking-specialist van uw kantoor. De bijzondere en de algemene voorwaarden hebben voorrang op de commerciële brochures en op de teksten op belfius.be.

U hebt een klacht?

Uw financieel adviseur of relatiebeheerder, de Dienst Klachtenbeheer, de Negotiator van Belfius en de Ombudsman van de Verzekeringen zijn er om u te helpen.
Hoe een klacht indienen?

.