Ontdek onze steunmaatregelen voor uw verzekeringen tijdens de Covid-19 crisis

De Covid-19 gezondheidscrisis heeft nog steeds een grote impact op onze samenleving en in het bijzonder op ondernemers en zelfstandigen. Meer dan ooit willen we u bijstaan met maatregelen voor uw verzekeringen zodat u geleidelijk aan uw professionele activiteiten kan hernemen, zoals:

•  de spreiding van uw premie

•  de automatische uitbreiding van uw dekkingen


We bieden u de mogelijkheid om de betaling van uw verzekeringspremies te spreiden om u meer financiële ademruimte te geven. We voorzien ook automatische en kosteloze uitbreidingen van de waarborgen Arbeidsongevallen, BA Ondernemingen en BA Auto. U hoeft hiervoor zelf niets te doen. Deze uitbreidingen zijn geldig tot en met 31 december 2021 en houden rekening met de wijzigingen in uw activiteiten ten gevolge van de huidige gezondheidssituatie.

 


 

Automatische uitbreidingen van uw dekkingen

 • Arbeidsongevallen

  • Een gratis en automatische wijziging van de dekking van de gebruikelijke activiteiten van uw werknemers als gevolg van de gezondheidssituatie (bijvoorbeeld de invoering van een systeem voor leveringen aan huis door uw werknemers).
  • Een uitbreiding van de dekking van telewerk dat nu mogelijk is op een andere plaats dan voorzien in de arbeidsovereenkomst.
  • Als een van uw werknemers zich laat inenten tegen Covid-19 tijdens de werkuren, is elk ongeluk dat zich kan of zou voordoen tijdens de verplaatsing naar of zelfs in het vaccinatiecentrum gedekt. De eventuele gevolgen van het toedienen van het vaccin zijn uitgesloten.
 • Burgerlijke Aansprakelijkheid Onderneming

  • Een gratis en automatische wijziging van uw dekking BA Onderneming als gevolg van de aanpassing van uw gebruikelijke beroepsactiviteiten naar aanleiding van de gezondheidssituatie (bijvoorbeeld de organisatie van leveringen, takeaway).
 • Burgerlijke Aansprakelijkheid Auto

  • Belfius Verzekeringen past geen franchise 'jonge bestuurder' toe in burgerlijke aansprakelijkheid als het professioneel voertuig wordt gebruikt door een bestuurder jonger dan 26 jaar, om tijdelijk leveringen te doen als gevolg van de gezondheidssituatie.

 


 

We voorzien ook specifieke steunmaatregelen om hulp te bieden aan sectoren die het hardst getroffen zijn door de huidige gezondheidscrisis: de horeca, de cultuur- en evenementensector, de contactberoepen en de sport- en fitnesszalen.


U bent een zelfstandige ondernemer in de horecasector


Automatisch en gratis tot en met 31 december 2021:

 • u geniet een uitbreiding van de dekking Objectieve Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid (verplicht vanaf 50m² publiek toegankelijke oppervlakte, met inbegrip van tuinen en terrassen) wanneer u uw terras en tuin uitbreidt, tot zelfs meer dan 200 m², om uw klanten te kunnen ontvangen met inachtneming van de sanitaire maatregelen.

Op aanvraag en op basis van uw behoeften:

 • als u uitstel van betaling hebt genoten voor uw professionele verzekeringspremies tijdens de lockdowns van 2020, dan kan u een afbetalingsplan vragen voor de betaling van die premies.
 • als u volgens uw ramingen voor 2021 uitgaat van:
  • een daling van uw totale jaarlijkse loonmassa, dan kan u een aanpassing vragen van uw voorlopige premie Arbeidsongevallen.
  • een daling van uw omzetcijfer, en de premie van uw polis BA Onderneming hiervan afhangt, dan kan u eveneens een aanpassing vragen van uw voorlopige premie.

U bent een zelfstandige ondernemer met een contactberoep


Op aanvraag en op basis van uw behoeften:

 • als u uitstel van betaling hebt genoten voor uw professionele verzekeringspremies tijdens de lockdowns van 2020, dan kan u een afbetalingsplan vragen voor de betaling van die premies.
 • als u volgens uw ramingen voor 2021 uitgaat van:
  • een daling van uw totale jaarlijkse loonmassa, dan kan u een aanpassing vragen van uw voorlopige premie Arbeidsongevallen.
  • een daling van uw omzetcijfer, en de premie van uw polis BA Onderneming hiervan afhangt, dan kan u eveneens een aanpassing vragen van uw voorlopige premie.

U bent een zelfstandige ondernemer of een vennootschap actief in de evenementen- of de culturele sector


Automatisch en gratis tot en met 2021:

 • voor uw polissen Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid en Lichamelijke Ongevallen genieten de extra vrijwilligers op wie u een beroep doet dezelfde dekkingen, op voorwaarde dat de totale stijging van het aantal actieve personen niet meer bedraagt dan 20% van wat in uw polis is vermeld.

Op aanvraag en op basis van uw behoeften:

 • als u uitstel van betaling hebt genoten voor uw professionele verzekeringspremies tijdens de lockdowns van 2020, dan kan u een afbetalingsplan vragen voor de betaling van die premies.
 • als u volgens uw ramingen voor 2021 uitgaat van:
  • een daling van uw totale jaarlijkse loonmassa, dan kan u een aanpassing vragen van uw voorlopige premie Arbeidsongevallen.
  • een daling van uw omzetcijfer, en de premie van uw polis BA Onderneming hiervan afhangt, dan kan u eveneens een aanpassing vragen van uw voorlopige premie.

U bent een zelfstandige ondernemer of een vennootschap actief in de sector van de fitness- en sportzalen


Op aanvraag en op basis van uw behoeften:

 • als u uitstel van betaling hebt genoten voor uw professionele verzekeringspremies tijdens de lockdowns van 2020, dan kan u een afbetalingsplan vragen voor de betaling van die premies.
 • als u volgens uw ramingen voor 2021 uitgaat van:
  • een daling van uw totale jaarlijkse loonmassa, dan kan u een aanpassing vragen van uw voorlopige premie Arbeidsongevallen.
  • een daling van uw omzetcijfer, en de premie van uw polis BA Onderneming hiervan afhangt, dan kan u eveneens een aanpassing vragen van uw voorlopige premie.

 


 

Wil u graag meer informatie of wil u een specifieke aanvraag indienen?
Neem dan gerust contact op met uw Business Banking specialist of met uw Belfius verzekeringsspecialist. Hij helpt u graag verder.