Elke dag opnieuw zet u zich in om uw onderneming te doen groeien. U hebt tal van plannen en vertrouwen in de toekomst. Maar hebt u al eens stilgestaan bij de mogelijke financiële gevolgen als een van uw klanten een vergoeding van u zou eisen voor slecht uitgevoerde werken of voor een defect product? Of als die klant een ongeval zou hebben in uw lokalen of op een van uw werven?

Gun uzelf gemoedsrust: dankzij de BA Onderneming bent u optimaal gedekt wanneer de aansprakelijkheid van uw onderneming in het gedrang komt. Zo zit u safe!

Elke dag opnieuw zet u zich in om uw onderneming te doen groeien. U hebt tal van plannen en vertrouwen in de toekomst. Maar hebt u al eens stilgestaan bij de mogelijke financiële gevolgen als een van uw klanten een vergoeding van u zou eisen voor slecht uitgevoerde werken of voor een defect product? Of als die klant een ongeval zou hebben in uw lokalen of op een van uw werven?

Gun uzelf gemoedsrust: dankzij de BA Onderneming bent u optimaal gedekt wanneer de aansprakelijkheid van uw onderneming in het gedrang komt. Zo zit u safe!

U runt een publiek toegankelijke zaak? Denk eraan uw BA Onderneming te combineren met de in veel sectoren (horeca... ) verplichte verzekering Objectieve Aansprakelijkheid.

U bent een professional in de gezondheidszorg? Dan opteert u beter voor de BA (Para)medische Beroepen, een all-in verzekering die ook een luik beroepsaansprakelijkheid bevat.

U runt een publiek toegankelijke zaak? Denk eraan uw BA Onderneming te combineren met de in veel sectoren (horeca... ) verplichte verzekering Objectieve Aansprakelijkheid.

U bent een professional in de gezondheidszorg? Dan opteert u beter voor de BA (Para)medische Beroepen, een all-in verzekering die ook een luik beroepsaansprakelijkheid bevat.

Wat is de BA Onderneming?

Wat is de BA Onderneming?


De verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid Onderneming beschermt u bij onverwachte en onopzettelijke schade die kan worden toegebracht aan een derde:

 • tijdens de gewone uitoefening van uw beroep
 • door uw producten na levering
 • door werken die uw onderneming uitvoert

Bij een schadegeval verdedigt de BA Onderneming uw belangen en vergoedt ze de lichamelijke, materiële en financiële schade aan derden als u (of een andere persoon die in uw onderneming werkt) in fout wordt verklaard. En als u iets overkomt, steunen we u zolang uw dossier loopt, dankzij de hulp van experten.

Niet verplicht, maar… onmisbaar!


De verzekering BA Onderneming is niet wettelijk verplicht, maar wel onmisbaar om de goede gang van uw zaken te garanderen. Als uw onderneming aansprakelijk is voor de schade aan een derde, kunnen de hoge gerechtskosten de financiële basis van uw onderneming immers onder druk zetten.

Niet verplicht, maar… onmisbaar!


De verzekering BA Onderneming is niet wettelijk verplicht, maar wel onmisbaar om de goede gang van uw zaken te garanderen. Als uw onderneming aansprakelijk is voor de schade aan een derde, kunnen de hoge gerechtskosten de financiële basis van uw onderneming immers onder druk zetten.

Waarom een BA Onderneming afsluiten bij Belfius?


 • Een complete dekking voor meerdere personen
  Deze verzekering dekt alle personen die voor u werken, ook het tijdelijk personeel, zoals uitzendkrachten en onderaannemers wanneer ze een job uitvoeren die u hen hebt toevertrouwd.
 • Een snelle vergoeding
  Uw tevredenheid is essentieel. Daarom willen we u een optimale service bieden en alles in het werk stellen om uw dossier efficiënt af te handelen.
 • Een bescherming op maat
  Bij Belfius worden uw waarborgen automatisch aangepast aan uw activiteit, om zo goed mogelijk te voldoen aan uw behoeften.
 • De verdediging van uw belangen
  Juridische bijstand is automatisch inbegrepen bij uw BA Onderneming. Belfius begeleidt u bij uw juridische stappen. We betalen de kosten van advocaten en experten, net zoals de bemiddeling.

Waarom een BA Onderneming afsluiten bij Belfius?


 • Een complete dekking voor meerdere personen
  Deze verzekering dekt alle personen die voor u werken, ook het tijdelijk personeel, zoals uitzendkrachten en onderaannemers wanneer ze een job uitvoeren die u hen hebt toevertrouwd.
 • Een snelle vergoeding
  Uw tevredenheid is essentieel. Daarom willen we u een optimale service bieden en alles in het werk stellen om uw dossier efficiënt af te handelen.
 • Een bescherming op maat
  Bij Belfius worden uw waarborgen automatisch aangepast aan uw activiteit, om zo goed mogelijk te voldoen aan uw behoeften.
 • De verdediging van uw belangen
  Juridische bijstand is automatisch inbegrepen bij uw BA Onderneming. Belfius begeleidt u bij uw juridische stappen. We betalen de kosten van advocaten en experten, net zoals de bemiddeling.

Uw 4 uitgebreide waarborgen


 • De BA Uitbating
  U bent gedekt voor de schade die goederen of personen die voor u werken in het kader van de activiteiten van uw onderneming toebrengen aan een derde.
 • De BA Na levering of werken
  U bent gedekt voor de schade aan derden na de verkoop van een product of de uitvoering van werken die een constructiefout vertonen.
 • De BA Toevertrouwde Voorwerpen
  U bent gedekt voor de schade aan een voorwerp dat een klant u bezorgt ter herstelling of verwerking.
 • De rechtsbijstand
  U bent gedekt voor de kosten van de verdediging van uw belangen (expertise, advocaat, rechtbank… ) in het kader van een bemiddeling, van de regeling van conflicten of van een rechtsgeding over de aansprakelijkheid van uw onderneming, of wanneer u verhaal zoekt bij een derde die verantwoordelijk is voor schade. Deze waarborg is automatisch inbegrepen bij uw BA Onderneming.

Uw 4 uitgebreide waarborgen


 • De BA Uitbating
  U bent gedekt voor de schade die goederen of personen die voor u werken in het kader van de activiteiten van uw onderneming toebrengen aan een derde.
 • De BA Na levering of werken
  U bent gedekt voor de schade aan derden na de verkoop van een product of de uitvoering van werken die een constructiefout vertonen.
 • De BA Toevertrouwde Voorwerpen
  U bent gedekt voor de schade aan een voorwerp dat een klant u bezorgt ter herstelling of verwerking.
 • De rechtsbijstand
  U bent gedekt voor de kosten van de verdediging van uw belangen (expertise, advocaat, rechtbank… ) in het kader van een bemiddeling, van de regeling van conflicten of van een rechtsgeding over de aansprakelijkheid van uw onderneming, of wanneer u verhaal zoekt bij een derde die verantwoordelijk is voor schade. Deze waarborg is automatisch inbegrepen bij uw BA Onderneming.

Uitsluitingen

Uitsluitingen


Sommige zaken zijn niet verzekerd. Enkele voorbeelden:

 • Geschillen rond de puur contractuele burgerlijke aansprakelijkheid
 • Geschillen die voortvloeien uit volgende situaties:
  • financiële verrichtingen
  • misbruik van vertrouwen
  • verduistering
  • niet-naleving van de wetgeving op de concurrentie
  • inbreuken op intellectuele eigendomsrechten
 • Opzettelijke schade


Meer info? Raadpleeg de limieten en uitsluitingen in de algemene en de bijzondere voorwaarden van uw polis.

Informeer u alvorens een polis af te sluiten

Informeer u alvorens een polis af te sluiten


U op elk moment een optimale bescherming bieden, ligt ons na aan het hart. Daarom willen we u duidelijk en transparant inlichten, zodat u de juiste keuzes kan maken.


De verzekering BA Onderneming:

 • wordt afgesloten voor een in de bijzondere voorwaarden bepaalde duur en kan stilzwijgend worden verlengd voor opeenvolgende periodes bepaald in die bijzondere voorwaarden
 • is een verzekeringsproduct van Belfius Verzekeringen NV, Karel Rogierplein 11 in B-1210 Brussel, België RPR Brussel 0405.764.064, verzekeringsonderneming erkend onder code 0037
 • valt onder het Belgisch recht.


Alvorens uw contract af te sluiten, leest u best de algemene voorwaarden (franchises, gedekte goederen, dekkingslimieten… ) en het informatiedocument over het verzekeringsproduct (IPID). U kan ze ook doornemen bij de Business Banking-specialist van uw kantoor.

De bijzondere en algemene voorwaarden hebben voorrang op de commerciële brochures en op de teksten op belfius.be.U wenst een gratis offerte met berekening van uw premie?


Uw Business Banking-specialist maakt graag tijd voor u vrij!U hebt een klacht?

Uw financieel adviseur of relatiebeheerder, de Dienst Klachtenbeheer, de Negotiator van Belfius en de Ombudsman van de Verzekeringen zijn er om u te helpen.
Hoe een klacht indienen?