106056662

De staatsbon

Obligatie uitgegeven door de Belgische staat

Voordelen

Recht op een integrale terugbetaling van het geïnvesteerde kapitaal op eindvervaldag en jaarlijks op voorhand gekend vast rendement

De Belgische staatsbon geniet de beste garantie, die van de Belgische staat, maar geeft geen potentieel hoger rendement

In detail

 • Voordelen

  • Recht op een integrale terugbetaling van het geïnvesteerde kapitaal op eindvervaldag behalve bij faillissement van of wanbetaling door de emittent en jaarlijks op voorhand gekend vast rendement
  • De Belgische staatsbon geniet de beste garantie, die van de Belgische staat, maar geeft geen potentieel hoger rendement
 • Minimumbedrag

  100 euro

 • Kosten en fiscaliteit

  • Geen instapkosten of uitstapkosten op eindvervaldag
  • Bewaarloon 0,12%
   met een minimum van 2,50 euro en een maximum van 20 euro per positie
  • Distributievergoeding: Belfius ontvangt van de Belgische staat een vergoeding op het door haar geplaatste bedrag in functie van de looptijd (3 jaar: 0,75%, 5 jaar: 0,95% en voor 8 en 10 jaar: 1,15%), plus een variabele vergoeding van maximaal 0,20% die afhankelijk is van het geplaatste bedrag.
  • Op basis van de huidige fiscale wetgeving, die onderhevig kan zijn aan wijzigingen, is het belastingregime voor particuliere beleggers onderworpen aan de Belgische personenbelasting het volgende:
   • bevrijdende roerende voorheffing: 30% op de coupons
   • bij tussentijdse verhandeling:
    • bevrijdende roerende voorheffing van 30% op de gelopen rente in hoofde van de verkoper; de koper ontvangt een equivalent bedrag in cash als bonificatie (cfr X/N vereffeningsstelsel)
    • Taks op Beursverrichtingen (TOB) van 0,12% (max. 1.300 euro) bij verkoop of aankoop; tijdens de inschrijvingsperiode en op de eindvervaldag is er geen TOB verschuldigd
 • Risico's

  • Emittentenrisico: de terugbetaling en de betaling van de rente is afhankelijk van de solvabiliteit van de emittent. Er wordt aangenomen dat het Koninkrijk België op dit ogenblik over meer dan voldoende financiële middelen beschikt om zijn financiële verplichtingen na te komen.
  • Marktrisico: de marktprijs van de Staatsbons kan fluctueren als gevolg van een aantal factoren, waaronder de wijziging van de rentevoeten. Beleggers die hun Staatsbons willen verkopen vóór de eindvervaldag zullen dit moeten doen tegen de marktprijs. Dit kan resulteren in een meer- of minwaarde ten opzichte van de nominale waarde van de Staatsbons.
  • Liquiditeitsrisico: een liquiditeitsaanbrenger aangeduid door de Staat verzekert de liquiditeit van de Staatsbons. Dit betekent dat het op elk ogenblik mogelijk is om een Staatsbon aan te kopen of te verkopen.
  • Inflatierisico: aanhoudende prijsstijgingen kunnen leiden tot een waardeverlies van het initieel gestorte bedrag.
 • Klachten?

  • Dienst Klachtenbeheer (Collinummer 7908), Karel Rogierplein 11, 1210 Brussel, of per e-mail: complaints@belfius.be
  • De Ombudsman in financiële geschillen, North Gate II, Koning Albert II-laan 8, 1000 Brussel (ombudsfin.be).

  Meer info

Fixed