106056662

De staatsbon

Obligatie uitgegeven door de Belgische staat

Voordelen

Recht op een integrale terugbetaling van het geïnvesteerde kapitaal op eindvervaldag en jaarlijks op voorhand gekend vast rendement

De Belgische staatsbon geniet de beste garantie, die van de Belgische staat, maar geeft geen potentieel hoger rendement

In detail

 • Voordelen

  • Recht op een integrale terugbetaling van het geïnvesteerde kapitaal op eindvervaldag en jaarlijks op voorhand gekend vast rendement
  • De Belgische staatsbon geniet de beste garantie, die van de Belgische staat, maar geeft geen potentieel hoger rendement
 • Minimumbedrag

  100 euro

 • Kosten en fiscaliteit

  • Geen instapkosten of uitstapkosten op eindvervaldag
  • Beheerloon 0,12%
   met een minimum van 2,50 euros en een maximum van 20 euro per positie
  • Op basis van de huidige fiscale wetgeving, die onderhevig kan zijn aan wijzigingen, is het belastingregime voor particuliere beleggers onderworpen aan de Belgische personenbelasting het volgende:
   • bevrijdende roerende voorheffing: 30% op de coupons
   • bij tussentijdse verhandeling:
    • bevrijdende roerende voorheffing van 30% op de gelopen rente in hoofde van de verkoper; de koper ontvangt een equivalent bedrag in cash als bonificatie (cfr X/N vereffeningsstelsel)
    • Taks op Beursverrichtingen (TOB) van 0,12% (max. 1.300 EUR) bij verkoop of aankoop; tijdens de inschrijvingsperiode en op de eindvervaldag is er geen TOB verschuldigd
 • Risico's

  Voornaamste risico’s : de opgesomde risico’s zijn niet limitatief.

  • Kredietrisico
   als de emittent in gebreke blijft (bijvoorbeeld ten gevolge van een faillissement), loopt u het risico dat uw aanvankelijk belegde kapitaal en coupons slechts gedeeltelijk of zelfs helemaal niet wordt terugbetaald op de vervaldag.
  • Liquiditeitsrisico
   de staatsbon is beursgenoteerd.
  • Marktrisico
   de koers van de staatsbon kan schommelen onder meer in functie van de rentetarieven, de volatiliteit van de markten en de financiële gezondheid van de emittent.
Fixed