1. Home
 2. Producten
 3. Sparen en beleggen
 4. Liquiditeiten op lange termijn
 5. Levensverzekeringen
 6. Safe Invest Rent

Safe Invest Rent by Belfius

Deze tak21-beleggingsverzekering met recht op terugbetaling van uw kapitaal (na aftrek van de kosten en taksen) keert u een periodieke rente uit tijdens de hele looptijd van het contract, dankzij de twee individuele levensverzekeringen waaruit het product bestaat:

 • Safe Capital by Belfius dat op de vervaldag van het contract (na acht jaar en één dag) voorziet in de uitkering van een kapitaal van minimaal 80% en maximaal 100% van de oorspronkelijk belegde nettopremie. Als de verzekerde vóór de vervaldag overlijdt, ontvangen de begunstigden een kapitaal dat overeenstemt met het bedrag waarin aan het einde van het contract voorzien was (tussen 80% en 100% van de oorspronkelijke nettopremie).
 • Safe Rent by Belfius zorgt voor de periodieke betaling van een rente tijdens de looptijd van het contract. De rente wordt vooraf door de klant bepaald bij de ondertekening van het contract.

Kies voor Save Invest Rent by Belfius als u

 • op zoek bent naar een belegging die u recht geeft op de terugbetaling van uw kapitaal (na aftrek van de kosten en taksen);
 • een aanvullend inkomen wilt genieten;
 • de financiële situatie van uw nabestaanden bij overlijden wilt veiligstellen.

Kies voor een andere formule als u

 • geen rente wenst;
 • op geregelde tijdstippen en in uw eigen tempo wilt sparen.
Minimumbedrag Eenmalige premie voor elk contract.

Minimaal 6.000 euro voor een jaarlijkse rente of minimaal 25.000 euro voor een maandelijkse, driemaandelijkse of halfjaarlijkse rente.

Gewaarborgd minimumrendement De gewaarborgde rentevoet wordt dagelijks bepaald op basis van de langetermijnrente.
Deze rentevoet wordt op het moment van de inschrijving in het kantoor vastgelegd voor de volledige duur van de contracten.
Instapkosten Bedragen van 2,50% tot 0,75%, en nemen af per schijf en volgens het belegde bedrag.

Details


 • Tot 49.999,99 EUR: 2,50% 
 • Van 50.000,00 tot 124.999,99 EUR: 1,75% 
 • Van 125.000,00 tot 249.999,99 EUR: 1,00%
 • Vanaf 250.000,00 EUR: 0,75%
Beheerskosten Geen
Uitstapkosten

Enkel gedurende de eerste vijf jaar van het contract:

Details

 • 1e jaar: 5%
 • 2e jaar: 4%
 • 3e jaar: 3%
 • 4e jaar: 2%
 • 5e jaar: 1%

Afkoop/overnamevergoeding Overeenkomstig de bepalingen van het KB van 14-11-2003 betreffende de levensverzekeringsactiviteit kan een conjuncturele uitstapvergoeding toegepast worden voor het contract Safe Capital by Belfius.
Verzekeringstaks   2 % op de gestorte brutopremies.
Looptijd Minimaal acht jaar en één dag.

Praktische info

Recht op terugbetaling van uw kapitaal (na aftrek van de kosten en taksen


U kiest zelf in welke mate u een recht wenst op terugbetaling van uw kapitaal (na aftrek van de kosten en taksen) op de vervaldag en bij overlijden van de verzekerde, namelijk minimaal 80% en maximaal 100%. Dit recht op terugbetaling van uw kapitaal (na aftrek van de kosten en taksen) wordt verkregen door een deel van de gestorte premie in een tak21-verzekering (het contract Safe Capital by Belfius) te beleggen.

Flexibiliteit qua stortingen


U kiest zelf de periodiciteit voor de uitkering van de rente. Door uw recht op terugbetaling van het kapitaal (na aftrek van de kosten en taksen) op de vervaldag en bij overlijden te beperken, kunt u een hogere rente genieten.

Voordelig belastingstelsel


Aangezien het om een contract met een looptijd van meer dan acht jaar gaat en op voorwaarde dat u geen afkopen doet vóór het verstrijken van die termijn, is er voor het deel Safe Capital by Belfius geen voorheffing verschuldigd.

Voor het deel Safe Rent by Belfius wordt elk jaar slechts 3% van het kapitaal belast. Dit roerende inkomen moet in de belastingaangifte van natuurlijke personen opgenomen worden.

Bescherming van uw nabestaanden


U kunt een of meerdere begunstigden bij overlijden van de verzekerde aanstellen.

Duurzaam beheer volgens de principes van Portfolio21

Voor beleggingen in Safe Invest Rent hanteert Belfius Bank de principes van Portfolio21

Safe Invest Rent by Belfius

Contacteer ons

Wist u dat?

Voor Safe Invest Rent is maar een eenmalige premie vereist (minstens 6.000 euro) en u geniet de hele looptijd van het contract een periodieke rente!