Belfius Spaarrekening+

De gereglementeerde spaarrekening om regelmatig te sparen

U wordt verzocht het document "essentiële spaardersinformatie" te lezen voor u een spaarrekening opent.

Deze spaarrekening is bestemd voor natuurlijke personen.

Kenmerken

Doorlopende betalingsopdracht

U spaart automatisch, met een doorlopende betalingsopdracht, en u krijgt een interessante getrouwheidspremie.

Rente

0,01% basisrente  en 0,10%getrouwheidspremie , allebei op jaarbasis.

De tarieven van de basisrente en de getrouwheidspremie kunnen te allen tijde door de bank worden gewijzigd. Bij wijzigingen wordt u hiervan geïnformeerd per rekeninguittreksel of elektronische communicatie.

Max. 500 euro per maand en 100.000 euro per rekening

Ideaal om op langere termijn te sparen

De Belfius Spaarrekening+ is geschikt indien u uw spaargeld langer dan 12 maanden op de rekening kan plaatsen

Gratis!

Géén beheerskosten noch kosten voor opening & afsluiting.

Looptijd: onbepaalde duur.

Als u meer dan één spaarrekening heeft waarvan de som van de gecumuleerde inkomsten de vrijgestelde belastingschijf overschrijdt, moet u uw fiscale verplichtingen in verband met het indienen van een correcte aangifte en de vereffening van de verschuldigde belasting nakomen.

Voorwaarden

  • Maximuminlage: 500 euro per maand en 100.000 euro per rekening.


  • Op de spaarrekening mogen alleen bedragen worden bijgeschreven via een doorlopende spaaropdracht met maandelijkse periodiciteit vanaf een betaalrekening bij Belfius of bij een andere financiële instelling.


  • Er is geen beperking op het aantal spaaropdrachten naar deze spaarrekening. Het totale maandelijkse spaarbedrag mag niet meer dan 500 euro bedragen.

  • Een klant mag op ieder gegeven moment slechts één Belfius Spaarrekening+ hebben.

  • Bedraagt het tegoed op de spaarrekening meer dan 100.000 euro, dan kan de bank een ander rentepercentage vaststellen voor het totale tegoed.

  • Deze spaarrekening mag niet aangewend worden als centralisatierekening noch gebruikt worden in het kader van een huur- of kredietwaarborg.
Fixed

Onze dienst voor klachtenbeheer, de Negotiator Claims en de ombudsman zijn er om u te helpen. Hoe een klacht indienen?