1. Home
  2. Producten
  3. Sparen en beleggen
  4. Liquiditeiten op korte termijn
  5. Spaarrekening +

Belfius Spaarrekening+

De gereglementeerde spaarrekening om regelmatig te sparen

U wordt verzocht het document "essentiële spaardersinformatie" te lezen voor u een spaarrekening opent.

Deze spaarrekening is bestemd voor natuurlijke personen.

Kenmerken

Doorlopende opdracht

U spaart automatisch, met een doorlopende opdracht, en u krijgt een hogere getrouwheidspremie

Rente

0,01% basisrente  en 0,75% getrouwheidspremie , allebei op jaarbasis.

Gelieve het informatiedocument van de gereglementeerde spaarrekeningen m.b.t. de werkingsmodaliteiten van de spaarrekening te consulteren (waaronder begrepen de modaliteiten m.b.t. de berekening en toekenning van de interesten), beschikbaar op deze pagina of in uw kantoor. Belfius Bank NV, Staat van herkomst: België.

De tarieven van de basisrente en de getrouwheidspremie kunnen te allen tijde door de bank worden gewijzigd. Bij een wijziging worden de nieuwe rentevoeten en premies meegedeeld via die fiche, via de rekeninguittreksels of via één van de kanalen waarin het algemeen reglement der verrichtingen voorziet.

Geen minimumbedrag

De Belfius Spaarrekening+ via Belfius Pulse Start!

De Belfius Spaarrekening+ maakt deel uit van het gratis pack Belfius Pulse Start.

Gratis!

Géén beheerskosten noch kosten voor opening & afsluiting.

Fiscaliteit

De interesten zijn vrijgesteld van roerende voorheffing tot een bedrag van maximaal 1.880 euro per persoon voor inkomstenjaar 2016.

15% roerende voorheffing wordt ingehouden op de interesten die dit bedrag overschrijden.

Risico's

Gelden op spaarrekeningen bij Belfius Bank zijn beschermd onder het depositogarantiestelsel tot 100.000 euro per persoon. Spaargelden boven de 100.000 euro kunnen mogelijks worden omgezet in aandelen (bail-in) hetzij geheel of gedeeltelijk verloren gaan in geval van (dreigend) faillissement van de bank.

Als u meer dan één spaarrekening heeft waarvan de som van de gecumuleerde inkomsten de vrijgestelde belastingschijf overschrijdt, moet u uw fiscale verplichtingen in verband met het indienen van een correcte aangifte en de vereffening van de verschuldigde belasting nakomen.

Looptijd: onbepaalde duur.

Als u meer dan één spaarrekening heeft waarvan de som van de gecumuleerde inkomsten de vrijgestelde belastingschijf overschrijdt, moet u uw fiscale verplichtingen in verband met het indienen van een correcte aangifte en de vereffening van de verschuldigde belasting nakomen.

Voorwaarden

  • Maximuminlage: 500 euro per maand en 100.000 euro per rekening.


  • Op de spaarrekening mogen alleen bedragen worden bijgeschreven via een doorlopende spaaropdracht met maandelijkse periodiciteit vanaf een zichtrekening bij Belfius of bij een andere financiële instelling.


  • Er is geen beperking op het aantal spaaropdrachten naar deze spaarrekening. Het totale maandelijkse spaarbedrag mag niet meer dan 500 euro bedragen.

  • Een klant mag op ieder gegeven moment slechts één Belfius Spaarrekening+ hebben.

  • Bedraagt het tegoed op de spaarrekening meer dan 100.000 euro, dan kan de bank een ander rentepercentage vaststellen voor het totale tegoed.

  • Deze spaarrekening mag niet aangewend worden als centralisatierekening noch gebruikt worden in het kader van een huur- of kredietwaarborg.
Fixed

Klachten? Dienst Klachtenbeheer Belfius: Pachecolaan 44, 1000 Brussel of per e-mail: claims@belfius.be. Ombudsdienst in financiële geschillen, North Gate II, Koning Albert II-laan 8, 1000 Brussel (www.ombudsfin.be) Meer info vind u hier

Hebt u een vraag? Wij helpen u graag verder