497335427

Spaarrekening

De klassieke gereglementeerde spaarrekening zonder kosten!

U wordt verzocht het document "document essentiële spaardersinformatie " te lezen voor u een spaarrekening opent.

Deze spaarrekening is bestemd voor natuurlijke personen.

Kenmerken

De ideale spaarformule voor onverwachte uitgaven

U spaart op een eenvoudige manier, uw geld blijft beschikbaar en tegelijk profiteert u van het fiscale voordeel van een gereglementeerde spaarrekening!

Rente

0,01% basisrente  en 0,10%getrouwheidspremie , allebei op jaarbasis.

De tarieven van de basisrente en de getrouwheidspremie kunnen ten allen tijde door de bank worden gewijzigd. Bij wijzigingen wordt u hiervan geïnformeerd per rekeningafschrift of elektronische communicatie.

Bouw uw spaarpot in eigen tempo op

Spaar eenvoudig en automatisch via een doorlopende opdracht.

Gratis!

Géén beheerskosten noch kosten voor opening & afsluiting.

Looptijd: onbepaalde duur.

Als u meer dan één spaarrekening heeft waarvan de som van de gecumuleerde inkomsten de vrijgestelde belastingschijf overschrijdt, moet u uw fiscale verplichtingen in verband met het indienen van een correcte aangifte en de vereffening van de verschuldigde belasting nakomen.
Fixed

Klachten? Dienst Klachtenbeheer Belfius: Pachecolaan 44, 1000 Brussel of per e-mail: claim@belfius.be. Ombudsdienst in financiële geschillen, North Gate II, Koning Albert II-laan 8, 1000 Brussel (www.ombudsfin.be) Meer info vindt u hier

Hebt u een vraag? Wij helpen u graag verder