497335427

Spaarrekening

De klassieke gereglementeerde spaarrekening zonder kosten!

U wordt verzocht het document "document essentiële spaardersinformatie " te lezen voor u een spaarrekening opent.

Deze spaarrekening is bestemd voor natuurlijke personen.

Kenmerken

De ideale spaarformule voor onverwachte uitgaven

U spaart op een eenvoudige manier, uw geld blijft beschikbaar en tegelijk profiteert u van het fiscale voordeel van een gereglementeerde spaarrekening!

Rente

De basisrentevoet gaat van 0,01% naar 0,35% en de getrouwheidspremie van 0,10% naar 0,15%.

De tarieven van de basisrente en de getrouwheidspremie kunnen ten allen tijde door de bank worden gewijzigd. Bij wijzigingen wordt u hiervan geïnformeerd per rekeninguittreksel of elektronische communicatie.

Bouw uw spaarpot in eigen tempo op

Spaar eenvoudig en automatisch via een doorlopende betalingsopdracht.

Gratis!

Géén beheerskosten noch kosten voor opening & afsluiting.

Spaarrekening van onbepaalde duur

Als u meer dan één spaarrekening heeft waarvan de som van de gecumuleerde inkomsten de vrijgestelde belastingschijf overschrijdt, moet u uw fiscale verplichtingen in verband met het indienen van een correcte aangifte en de vereffening van de verschuldigde belasting nakomen.
Fixed

Onze dienst voor klachtenbeheer, de Negotiator Claims en de ombudsman zijn er om u te helpen. Hoe een klacht indienen?