Wat zuurstof bij onvoorziene kleine uitgaven !

Het zichtkrediet, om onder nul te gaan op uw betaalrekening

Hoe uw krediet kiezen ? Contacteer uw Business Banking-specialist

De voordelen van een zichtkrediet!

Uiterst soepel

  • u kiest de datum, de frequentie en de duur van de opnames
  • u betaalt de opgenomen bedragen terug naargelang uw thesaurie-inkomsten

Makkelijk

  • geen enkele bijkomende administratieve formaliteit na de toekenning van het krediet.
  • zodra de geldreserve op uw betaalrekening beschikbaar is, mag u ze vrij gebruiken.
  • u betaalt enkel interest op het opgenomen bedrag. Het zichtkrediet is gratis als het niet wordt gebruikt.

Bedragen

Min.: 625 euro
Max.: 10 000 euro

Looptijd

Onbepaald

Interest

  • enkel op het tijdelijk opgenomen bedrag
  • berekend tegen de debetrente van de professionele betaalrekening Belfius Business Account*
  • elk kwartaal automatisch gedebiteerd
* De rentevoeten evolueren mee met de financiële markten. Raadpleeg de tarievenfiche op onze website www.belfius.be/tariefbusiness (punt 2.7. 'Debetrente')

Kosten

Toekenningskosten: gratis

Terugbetaling

  • in uw eigen tempo.
  • uw betaalrekening mag slechts 90 opeenvolgende dagen een debet vertonen.

Fiscaliteit

De interest is in principe aftrekbaar als beroepskosten.

Uw liquide middelen optimaliseren?

Lees in detail hoe u uw liquiditeitsbehoeften kunt minimaliseren en hoe u uw kasoverschotten kunt laten renderen.

Optimaliseer uw liquide middelen

Meer informatie over de regeringsmaatregelen voor kmo’s vindt u op www.financieringvanondernemingen.be

Bevoegde instantie aangewezen in de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiële instrumenten: Ombudsfin, Belliardstraat 15-17, Bus 8, 1040 Brussel – www.ombudsfin.be