Wat zuurstof bij onvoorziene kleine uitgaven !

Het zichtkrediet, om onder nul te gaan op uw zichtrekening

Hoe uw krediet kiezen ? Contacteer uw Business Banking-specialist

De voordelen van een zichtkrediet!

Uiterst soepel

  • u kiest de datum, de frequentie en de duur van de opnames
  • u betaalt de opgenomen bedragen terug naargelang uw thesaurie-inkomsten

Makkelijk

  • geen enkele bijkomende administratieve formaliteit na de toekenning van het krediet.
  • zodra de geldreserve op uw zichtrekening beschikbaar is, mag u ze vrij gebruiken.
  • u betaalt enkel interest op het opgenomen bedrag. Het zichtkrediet is gratis als het niet wordt gebruikt.

Bedragen

Min.: 625 euro
Max.: 10 000 euro

Looptijd

Onbepaald

Interest

  • enkel op het tijdelijk opgenomen bedrag
  • berekend tegen de debetrente van de professionele zichtrekening Belfius Business Account*
  • elk kwartaal automatisch gedebiteerd
* De rentevoeten evolueren mee met de financiële markten. Raadpleeg de tarievenfiche op onze website www.belfius.be/tariefbusiness (punt 2.7. 'Debetrente')

Kosten

Toekenningskosten: gratis

Terugbetaling

  • in uw eigen tempo.
  • uw zichtrekening mag slechts 90 opeenvolgende dagen een debet vertonen.

Fiscaliteit

De interest is in principe aftrekbaar als beroepskosten.

Uw liquide middelen optimaliseren?

Lees in detail hoe u uw liquiditeitsbehoeften kunt minimaliseren en hoe u uw kasoverschotten kunt laten renderen.

Schommelt uw thesaurie vaak?

Oefen uw vak in alle rust uit met een kredietlijn verbonden aan uw professionele zichtrekening.

Meer informatie over de regeringsmaatregelen voor kmo’s vindt u op www.financieringvanondernemingen.be

Bevoegde instantie aangewezen in de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiële instrumenten: Ombudsfin, Belliardstraat 15-17, Bus 8, 1040 Brussel – www.ombudsfin.be