Verzeker u tegen onbetaalde facturen!

Belfius Business Safe, uw kredietverzekering

Contacteer uw Business Banking-specialist

Wilt u uw activiteit rustig uitbouwen? Met de kredietverzekering Belfius Business Safe (1) , de eenvoudigste op de markt, beheert u makkelijk het risico op insolvabiliteit van uw klanten en vermijdt u een tekort aan liquide middelen! Analyse van het debiteurenrisico, inning van schuldvorderingen … En een snelle vergoeding, tot 90 %, door de verzekering wanneer de gewaarborgde schuldvordering niet wordt betaald. Tal van kmo's maken er al gebruik van!

De 4 voordelen van de Belfius-kredietverzekering!

Vereenvoudigde formule: geen limietaanvraag of omzetverklaring.

Gemakkelijke follow-up van de solvabiliteit van uw (toekomstige) klanten.

Snelle uitbetaling, indien tijdige schadeaangifte.

Online aanvraag en beheer van dossiers.

Voor wie?

Vennootschappen met een omzet tot 10 miljoen euro zonder btw.

Dekkingslimieten

 • Min. 60 % van het factuurbedrag zonder btw en de inningskosten.
 • Tot 90 %, indien de solvabiliteit van uw debiteur OK is.

Vergoedingsdrempels

 • Min.: schadegeval vergoed vanaf 250 euro per debiteur.
 • Max.: plafond toegepast per debiteur, afhankelijk van uw premiebedrag.

Looptijden

 • Contract: 1 of 2 jaar met stilzwijgende verlenging, tenzij het wordt opgezegd.
 • Aangifte van een schadegeval: max. 120 dagen nadat de oudste factuur vervallen is.
 • Betaling van de vergoeding: max. 60 dagen na het indienen van het schadedossier.

Kosten

 • Inningskosten: 15 % van de gerecupereerde bedragen. Deze kosten zijn ook door de dekkingsgraad van de betrokken debiteur gedekt.
 • Premie: op basis van de omzet.
 • EOLIS-forfait (tool van Euler Hermes): 300 euro zonder btw/jaar

Verzekeraar: Euler Hermes Europe NV - Kunstlaan 56 - 1000 Brussel – RPR Brussel BTW BE 403.248.596 – erkend onder het nummer 418 met het oog op de uitoefening van kredietverzekeringsactiviteiten (tak14). KB van 04-07-1979 - BS van 14-07-1979.

Beheerder: Belfius Commercial Finance NV – Karel Rogierplein 11 - 1210 Brussel – rekeningnr. 552-2978100-54 – RPR Brussel BTW BE 0440.627.349 – Verzekeringsagent FSMA-nr. 044727 A.

Verzekeringsagent: Belfius Bank NV – Karel Rogierplein 11 - 1210 Brussel – rekeningnr. 052-9006469-91 – RPR Brussel BTW BE 0403.201.185 – Verzekeringsagent FSMA 19649 A. Dit webpagina vormt geen verzekeringsaanbod en is niet dwingend noch voor de verzekeraar noch voor Belfius Bank. De algemene voorwaarden en de verzekeringspolissen hebben voorrang op de inhoud van deze webpagina.

 1. Belfius Business Safe is een verzekering die wordt aangeboden door Euler Hermes Europe, wereldwijd marktleider inzake kredietverzekering, lid van de Allianz-groep, met het label van Belfius.