Verzeker u tegen onbetaalde facturen!

Belfius Business Safe, uw kredietverzekering

Contacteer uw Business Banking-specialist

Wil u uw activiteit rustig uitbouwen? Met de kredietverzekering Belfius Business Safe (1) , de eenvoudigste op de markt, beheert u makkelijk het risico op insolvabiliteit van uw klanten en vermijdt u een tekort aan liquide middelen! Analyse van het debiteurenrisico, inning van schuldvorderingen… En een snelle vergoeding, tot 90%, door de verzekering wanneer de gewaarborgde schuldvordering niet wordt betaald. Tal van kmo's maken er al gebruik van!

De voordelen van de kredietverzekering Belfius Business Safe

Een uitgebreide dekking:

U beschermt zichzelf tegen niet-betaling in België en in 29 andere landen voor al uw in aanmerking komende vorderingen.

Het nodige vertrouwen om te groeien:

Dankzij de MyEH-database van Euler Hermes kan u de kredietwaardigheid van uw (toekomstige) klanten online opvolgen. U weet op voorhand dat ze kunnen betalen en u kan gezonde bedrijven identificeren om zaken mee te doen.

Een premie op maat:

Het bedrag van uw premie en het vergoedingsplafond per jaar en per debiteur worden berekend op basis van uw jaarlijkse omzet.

Een flexibele formule:

U bepaalt zelf hoelang uw contract loopt (1 of 2 jaar).

Gemoedsrust:

Door u in te dekken tegen het risico van niet-betaling door uw debiteuren, hebt u de zekerheid dat u tot 90% van het bedrag van uw onbetaalde facturen betaald of terugbetaald krijgt.

Voor wie?

Kmo’s en zelfstandigen met een omzet tot 10 miljoen euro zonder btw.

Dekkingslimieten

 • Min. 60% van het factuurbedrag zonder btw en de inningskosten.
 • Tot 90%, indien de solvabiliteit van uw debiteur OK is.

Vergoedingsdrempels

 • Min.: schadegeval vergoed vanaf 250 euro per debiteur.
 • Max.: het plafond per klant (tussen €5.000 en €120.000) en per jaar (tussen €50.000 en €250.000) varieert afhankelijk van de gedekte omzet.

Looptijden

 • Contract: 1 of 2 jaar met stilzwijgende verlenging, tenzij het wordt opgezegd.
 • Aangifte van een schadegeval: max. 120 dagen nadat de oudste factuur vervallen is.
 • Betaling van de vergoeding: max. 60 dagen na het indienen van het schadedossier.

Kosten

 • Inningskosten: 15% van de gerecupereerde bedragen. Deze kosten zijn ook door de dekkingsgraad van de betrokken debiteur gedekt.
 • Premie: op basis van de omzet.
 • Toegang tot databes MyEH: 129 euro/trimester (excl. btw) voor 200 aanvragen van grades per jaar.

Verzekeraar: Euler Hermes Europe NV - Kunstlaan 56 - 1000 Brussel – RPR Brussel BTW BE 403.248.596 – erkend onder het nummer 418 met het oog op de uitoefening van kredietverzekeringsactiviteiten (tak 14). KB van 04-07-1979 - BS van 14-07-1979.

Beheerder: Belfius Commercial Finance NV – Karel Rogierplein 11 - 1210 Brussel – rekeningnr. 552-2978100-54 – RPR Brussel BTW BE 0440.627.349 – Verzekeringsagent FSMA-nr. 044727 A.

Verzekeringsagent: Belfius Bank NV – Karel Rogierplein 11 - 1210 Brussel – rekeningnr. 052-9006469-91 – RPR Brussel BTW BE 0403.201.185 – Verzekeringsagent FSMA 19649 A. Deze webpagina vormt geen verzekeringsaanbod en is niet dwingend, noch voor de verzekeraar noch voor Belfius Bank. De algemene voorwaarden en de verzekeringspolissen hebben voorrang op de inhoud van deze webpagina.

 1. Belfius Business Safe is een verzekering die wordt aangeboden door Euler Hermes Europe, wereldwijd marktleider inzake kredietverzekering, lid van de Allianz-groep, met het label van Belfius.