Voer uw plannen uit zonder uw liquide middelen vast te zetten!

Investeringskrediet, vanaf 75 000,01 euro.

Hoe uw krediet kiezen ? Contacteer uw Business Banking-specialist

De 3 voordelen van het investeringskrediet!

Op maat: vaste of herzienbare interestvoet, periodiciteit en terugbetaling …

Mogelijk om voertuigen te financieren tegen 110 % van de aankoopprijs.

Starter? Geen dossier- of beheerskosten tijdens de eerste 3 jaren van uw activiteit.

Financiering

 • Voertuigen
 • Rollend materieel
 • Onroerende goederen (aankoop, bouw, verbouwing, renovatie, mede-eigendommen)
 • Professionele uitrusting (informatica, roerende goederen, machines, niet-rollend materieel)
 • Overname van een zaak
 • Overname van kredieten
 • Wedersamenstelling van het werkkapitaal

Bedragen

 • Min.: 75 000,01 euro
 • Max.: 22 500 000 euro

Looptijd

Ligt van bij het begin vast, afhankelijk van de economische levensduur van het goed.

Interest

 • Berekend tegen de contractuele interestvoet.
 • Formules met vaste of variabele interestvoet

Reserveringscommissie

0,8 %/jaar berekend op het niet-opgenomen kapitaal.

Kosten

 • Dossierkosten: inlichtingen in de kantoren van Belfius Bank
 • Beheerskosten: 12 euro/kwartaal

Opname van het kapitaal

In één keer of over een periode (maximaal 2 jaar) die is vastgelegd volgens de gefinancierde investering.

Terugbetaling

 • Constant of degressief
 • Terugbetalingsperiodiciteit: maandelijks, driemaandelijks, halfjaarlijks of jaarlijks.
 • Vrijstelling voor kapitaal mogelijk voor bepaalde investeringen, gedurende 1 tot 12 maanden.

Vervroegde terugbetaling

Een vervroegde terugbetaling is alleen toegelaten als de kredietnemer voldoet aan de definitie van onderneming uit de Wet Financiering KMO's (1) . In dat geval is een verbrekingsvergoeding van 6 maanden interest verschuldigd, die berekend wordt op het vervroegd terugbetaalde bedrag (2) .

Fiscaliteit

De interest en de kosten zijn in principe aftrekbaar als beroepskosten.

Een kredietdossier voorbereiden?

Lees hier alles wat u moet weten om een goed kredietdossier in te dienen.

Maakt u deel uit van een mede-eigendom, of vertegenwoordigt u er een? Ontdek dan hier alle stappen voor een succesvolle financiering van uw project.

Meer informatie over de regeringsmaatregelen voor kmo’s vindt u op www.financieringvanondernemingen.be

Bevoegde instantie aangewezen in de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiële instrumenten: Ombudsfin, Belliardstraat 15-17, Bus 8, 1040 Brussel – www.ombudsfin.be.

 1. Artikel 2, 4° Wet van 21 december 2013 betreffende diverse bepalingen inzake de financiering voor kleine en middelgrote ondernemingen (BS 31 december 2013), zoals gewijzigd door de Wet van 21 december 2017 (BS 29 december 2017).

 2. Als het aanvankelijk toegekende bedrag max. 2 miljoen euro is, bedraagt de verbrekingsvergoeding max. 6 maanden interest, berekend op het vervroegd terugbetaalde kapitaal. Als het aanvankelijk toegekende bedrag hoger is dan 2 miljoen euro, wordt de verbrekingsvergoeding contractueel bepaald volgens de berekeningsmodaliteiten die werden vastgelegd in de Gedragscode.