Realiseer uw vastgoedprojecten!

Immoflex, vanaf 125 000 euro.

Profiteer van de voordelen van Immoflex!

Soepelheid: variabele kortetermijninterest die de evolutie van de markt volgt.

Terugbetaling van het kapitaal op het einde van het krediet (max. 3 jaar).

Gebruik

 • voor de aankoop van een onroerend goed dat u wilt doorverkopen (ook voor de verbouwingen die u eventueel wilt uitvoeren);
 • voor de bouw van een onroerend goed dat u in één keer of in kavels wilt verkopen;
 • voor de bouw van een onroerend goed dat u wilt behouden met het oog op verhuring

Bedragen

 • Min.: 125 000 euro
 • Max.: 22 500 000 euro

Looptijd

Hangt af van de aard van uw vastgoedproject, doorgaans max. 3 jaar.

Interest

 • Berekend tegen de contractuele interestvoet.
 • De interestvoet is herzienbaar:
  • korte termijn: 1, 3 of 6 maanden, vermeerderd met een marge.
  • u bepaalt het soort interestvoet bij de aanvraag van uw financiering.

Reserveringscommissie:

0,8%/jaar berekend op het niet-opgenomen kapitaal.

Optierecht

Geen optierecht om het type interestvoet te wijzigen.

Kosten

 • Dossierkosten: inlichtingen in de kantoren van Belfius Bank
 • Beheerskosten: 12 euro/kwartaal

Opname van het kapitaal

In één keer of over een periode die wordt vastgelegd volgens het gefinancierde project.

Terugbetaling

 • Volledig op het einde van het krediet, met de opbrengst van de verkoop van de gefinancierde onroerende goederen of van de verkoop van andere onroerende goederen waarvan de kredietnemer eigenaar is.
 • De interest wordt betaald volgens de gekozen periodiciteit.

Vervroegde terugbetaling

Een vervroegde terugbetaling is alleen toegelaten als de kredietnemer voldoet aan de definitie van onderneming uit de Wet Financiering Kmo’s (1) . In dat geval wordt geen enkele verbrekingsvergoeding gevraagd bij een volledige of gedeeltelijke vervroegde terugbetaling.

Fiscaliteit

De interest en de kosten zijn in principe aftrekbaar als beroepskosten.

Meer informatie over de regeringsmaatregelen voor kmo’s vindt u op www.financieringvanondernemingen.be

Bevoegde instantie aangewezen in de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiële instrumenten: Ombudsfin, Belliardstraat 15-17, Bus 8, 1040 Brussel – www.ombudsfin.be.

 1. Artikel 2, 4° Wet van 21 december 2013 betreffende diverse bepalingen inzake de financiering voor kleine en middelgrote ondernemingen (BS 31 december 2013), zoals gewijzigd door de Wet van 21 december 2017 (BS 29 december 2017).