Administratieve formaliteiten bij de opstart van een dokterskabinet

Welke administratieve formaliteiten u moet vervullen bij de opstart van uw dokterskabinet, hangt af van uw specialisatie. Los daarvan zijn er een aantal zaken die u in ieder geval moet regelen:

Elke startende zelfstandige moet: Elke startende medische professional moet:
  • een ondernemingsnummer aanvragen;
  • zich aansluiten bij een socialeverzekeringsfonds voor zelfstandigen;
  • zich aansluiten bij een ziekenfonds;
  • een betaalrekening openen;
  • een boekhouder/accountant gespecialiseerd in zijn sector kiezen.
  • zich inschrijven bij het Riziv;
  • zich inschrijven bij zijn beroepsfederatie;
  • geaccrediteerd worden.

Voor meer info over de formaliteiten en over wanneer u ze moet vervullen, kunt u terecht bij uw boekhouder en bij uw beroepsfederatie.