Voordelen voorstellen aan uw klanten

Voordelen Content

Kies uit het producten- en dienstengamma van Belfius de oplossingen die bij de behoeften van uw klanten passen en stel ze hen voor. De voordelen die uw klanten eruit halen, zullen ook u geen windeieren leggen.

Initiatieven die u moet nemen voor uw klant

Toon uw klant de voordelen die hij kan halen uit de oplossingen die u hem voorstelt. In combinatie met uw expertise zal dat een stevig fundament vormen voor een vertrouwensrelatie. Precies zoals tussen u en Belfius!

  • In hoeverre maakt een dienst of product het leven van uw klant en uw samenwerking met hem gemakkelijker?
  • Dankzij uw expertise kunt u hem advies geven om zijn bedrijfsresultaten en zijn vermogen fiscaal te optimaliseren.

Hoe Belfius u adviseert en helpt

  • Rydoo by Belfius: een applicatie waarmee u de verschillende onkostennota’s kunt digitaliseren en automatisch online kunt verwerken.

    Uw voordelen

    Gedaan met de paperassen. Uw klant moet maar één ding meer doen: een foto van zijn onkostennota’s/tickets nemen met zijn smartphone, tablet of scanner, en u het rapport sturen dat automatisch wordt aangemaakt door het internetplatform. Zo wint u tijd en kunt u zich concentreren op activiteiten met een hogere toegevoegde waarde.

  • Met onze pc banking-applicatie Belfius Direct Net Business kan uw klant zijn verrichtingen 24/7 beheren. De interactie met de boekhouding wordt vergemakkelijkt door de mogelijkheden om bestanden te importeren, Europese domiciliëringen te beheren en CODA-bestanden te exporteren. De functionaliteit om volmachten op rekeningen te beheren, machtigt onder meer derden om verrichtingen op rekeningen voor te bereiden.

Vorm een winnend duo!

Uw partnership met uw relatiebeheerder: de winnende troef van de oplossingen op maat voor uw klant.