Een starter-klant begeleiden

Starters Content

Starters krijgen doorgaans af te rekenen met 3 grote moeilijkheden:

 • Het voldragen karakter van hun project
 • De behoefte aan werkingsmiddelen
 • De waarborgen die worden geëist door de bankier

Belfius reikt u instrumenten aan die u in staat stellen om uw starter te begeleiden naar aangepaste oplossingen en om de basis en de ontwikkeling van diens project te consolideren.

Welke initiatieven u moet nemen ten aanzien van uw klant

 • Sta uw starter van meet af aan bij. Laat hem zichzelf niet aanbieden bij een bankier of een begeleidingsinstelling met een project dat nog maar in zijn kinderschoenen staat. Hem helpen zijn weg uitstippelen zal uw relatie mee tot stand helpen brengen.

 • Uw starter moet niet denken dat zijn droom – het project van zijn leven – zal kunnen worden verwezenlijkt met enkel de hulp van banken of subsidiërende instellingen. Uw taak bestaat erin de klant bewust te maken van het feit dat een minimum aan eigen vermogen nodig is. De algemene regel spreekt van 25 tot 30 % van het project.

 • Voor het overige zal hij een beroep moeten doen op externe financiering. Wie "financiering" zegt, zegt "waarborgen". Help hem die waarborgen tot stand te brengen. Een bedrag aan waarborgen ten belope van 50 % van de vereiste financiering zal de onderhandelingen om ze te verkrijgen vergemakkelijken.

Hoe Belfius u adviseert en bijstaat

Wij helpen u met zeer eenvoudige en zeer efficiënte tools om samen met uw starter een stand van zaken op te maken. Die tools zullen u in staat stellen om op het juiste moment de juiste stappen te zetten bij het lanceren van zijn project en om hem te helpen bij de verwezenlijking ervan.

Een stand van zaken in verband met de starter en zijn project

Met enkele vragen kunt u de starter van meet af aan bewust maken van de concrete omvang van zijn project, zijn voorbereiding, zijn motivatie of voorbereidingen of van de middelen waarover bij beschikt.

 • Mijn parcours is lang en bezaaid met hindernissen: weet ik welke?
 • Ben ik klaar om van start te gaan?
 • Heb ik mijn project geanalyseerd?
 • Houdt het financieel plan steek?
 • Welke administratieve stappen moet ik zetten?
 • Gaan de federale en de regionale overheden mij helpen?

Vorm een winnend duo!

Uw partnership met uw relatiebeheerder: de winnende troef van de oplossingen op maat voor uw klant.

Toolbox

Autodiagnose Business Plan 8 stappen