Hoe de verkoop van uw onderneming plannen? Welke stappen moet u zetten?

Contacteer uw Business Banking-specialist

Een onderneming verkopen is geen improvisatiewerk! Als u de verkoop van uw onderneming plant, moet u een lange en complexe procedure doorlopen.

Plan de verkoop van uw onderneming

 • Structureer

  • Analyseer nauwgezet de juridische en fiscale impact van de overdracht, uw situatie in geval van een overeenkomst kan er alleen maar duidelijker op worden.
  • Vanuit fiscaal en juridisch oogpunt hebt u belang bij de verkoop van de effecten van uw vennootschap (als de activiteit wordt uitgeoefend als een vennootschap). Let op: in dat geval kan de overnemer specifieke bescherming en ook een vermindering van de transactieprijs eisen.
  • Let op de bijzondere voorwaarden van de prijsherziening op bepaalde voorwaarden. Dat gebeurt vaak, maar kan u op termijn veel geld kosten.
 • Plan

  Evalueer de impact van een verkoop in het begin en op het einde van het verkoopproces:

  • in het begin: op uw eigen financiële situatie
  • op het einde: dan kunt u die impact concreet meten

  Schat goed in wat de gevolgen zijn voor uw inkomen; zal uw privévermogen zonder inkomen of professionele voordelen volstaan om die leemte op te vullen?

  De verkoop van de onderneming moet gebeuren binnen een strikt juridisch kader, met inachtneming van de rechten van de kinderen. Bij een familieoverdracht zijn de verwachtingen van de ouders (overlaters), van het (de) kind(eren)-opvolger(s) en van de andere kinderen niet dezelfde.

 • Voorzie een plan B

  • Anticipeer op de risico's: werk een continuïteitsplan uit en zet de juiste personen op de juiste plaats.
  • Zorg ervoor dat het vermogen van de onderneming beschermd is bij overlijden.
  • Zorg tijdig voor een successieplanning.
 • Denk aan uw individuele vermogensplanning.

  Om de risico's tot een minimum te beperken en uw toekomstig patrimonium te optimaliseren, neemt u best de volgende stappen:

  • Stel een privévermogensbalans op.
  • Analyseer de liquide middelen van de activiteit: de liquide middelen eruit halen vóór of na de verkoop ?
  • Analyseer het vastgoedpatrimonium van de vennootschap.
  • Werk een pensioenplan uit.
  • Denk eraan de kinderen gelijk te behandelen.
  • Werk een nalatenschapsplan uit bij overlijden.

Belfius helpt u!

Wilt u uw onderneming van de hand doen? Laat u adviseren door experts. Het winnende trio = U + uw bankier + uw boekhouder! !