Vragen

1. Speelt de verkoper een doorslaggevende rol in zijn bedrijf?
2. Stelt het beoogde bedrijf personeel tewerk?
3. Is het bedrijf gepositioneerd in een specifiek segment (is het aanwezig in een niche)?
4. Zijn er duidelijke en grote verschillen tussen het beoogde bedrijf en zijn concurrenten?
5. In welk 'levensstadium' bevindt het producten- of dienstengamma zich (werden de producten pas gelanceerd op de markt, zijn ze oud, ...)?
6. Is het beoogde bedrijf op een of andere manier innovatief (op het vlak van de aankoop, de organisatie, de commerciële benadering)?
7. Zijn er voorraden?
8. Is de beoogde activiteit sterk gereglementeerd (milieuwetten, sectorale bepalingen, ...)?
9. Hoe ziet de kostenstructuur van de activiteit eruit?
10. Het niveau van de vereiste investeringen om de activiteit uit te oefenen is eerder:
11. Het clientèle is eerder:
12. Heeft de verkoper een sociaal en fiscaal attest voorgelegd of heeft hij bewezen dat hij geen schulden heeft ten aanzien van de administraties?
13. Neemt u het bedrijf over van een familielid?