Voordeel van voorafbetaling : Concrete voorbeelden

Belastingen voor zelfstandigen en vrije beroepen, inkomstenjaar 2015

Verschuldigde belastingen voorbeeld
15.000 EUR
Grondslag voor de vermeerdering
106% x 15.000 EUR
15.900 EUR
Belastingvermeerdering
15.900 EUR x 1,13%
179,67 EUR
Voordeel Voordeel in EUR
Voorafbetaling 10-04
3.750 EUR
1,50% x 3.750 EUR
56,25 EUR
Voorafbetaling 10-07
3.750 EUR
1,25% x 3.750 EUR
46,87 EUR
Voorafbetaling 10-10
3.750 EUR
1,00% x 3.750 EUR
37,50 EUR
Voorafbetaling 22-12
3.750 EUR
0,75% x 3.750 EUR
28,12 EUR
Totaal voordeel
168,74 EUR
Belastingvermeerdering min voordeel VAB
179,67 – 168,74 EUR
10,93 EUR
10% korting voor natuurlijke personen
10,93 EUR – 10%
9,84 EUR

De belastingvermeerdering bedraagt 9,84 euro in plaats van 179,67 euro.

Noot: er wordt geen belastingvermeerdering aangerekend als die minder is dan 1% van de belasting waarop ze berekend is, of minder is dan 30 euro.

Belastingen voor vennootschappen, inkomstenjaar 2015

Verschuldigde belastingen
voorbeeld
20.000 EUR
Grondslag voor de vermeerdering
103% x 20.000 EUR
20.600 EUR
Belastingvermeerdering
20.600 EUR x 1,13%
232,78 EUR
Voordeel Voordeel in EUR
Voorafbetaling 10-04
0 EUR
1,50% x 0 EUR
0 EUR
Voorafbetaling 10-07
10.000 EUR
1,25% x 10.000 EUR
125 EUR
Voorafbetaling 10-10
0 EUR
1,00% x 0 EUR
0 EUR
Voorafbetaling 22-12
8.000 EUR
0,75% x 8.000 EUR
60 EUR
Totaal voordeel
185 EUR
Belastingvermeerdering min voordeel VAB
232,78 – 185 EUR
47,78 EUR

De belastingvermeerding bedraagt 47,78 euro in plaats van 232,78 euro.

Noot: er wordt geen belastingvermeerdering aangerekend als die minder is dan 1% van de belasting waarop ze berekend is, of minder is dan 30 euro.