Sociale bijdragen

Zelfstandigen in hoofdberoep 2019
Minimumkwartaalbijdrage
731,33
Maximumkwartaalbijdrage
4.191,25
20,5% per jaar op het deel van het geherwaardeerde referentie-inkomen tussen
​13.847,39-59.795,61
14,16% per jaar op het deel van het geherwaardeerde referentie-inkomen tussen
59.795,61-88.119,80
0% op het deel van het geherwaardeerde referentie-inkomen boven
88.119,80
Berekening gebeurt steeds op een minimuminkomen van
​​13.847,39
Beginnende zelfstandigen in hoofdberoep 2019
Minimumkwartaalbijdrage: 1e jaar
​​731,33
Minimumkwartaalbijdrage: 2e jaar
?
Minimumkwartaalbijdrage: 3e jaar
?
Forfaitair referentie-inkomen
13.847,39
Zelfstandigen in bijberoep 2019
a) Geen bijdragen als het referentie-inkomen lager is dan
1.531,98
b) In alle andere gevallen => bijdragen
Minimumkwartaalbijdrage
​80,90
Maximumkwartaalbijdrage
​​4.191,25
20,5% per jaar op het deel van het geherwaardeerde referentie-inkomen tussen
13.847,39-59.795,61
14,16% per jaar op het deel van het geherwaardeerde referentie-inkomen tussen
​​59.795,61-88.119,80
0% op het deel van het geherwaardeerde referentie-inkomen boven
​88.119,80
Beginnende zelfstandigen in bijberoep 2019
Minimumkwartaalbijdrage: 1e jaar
​​80,90
Minimumkwartaalbijdrage: 2e jaar
?
Minimumkwartaalbijdrage: 3e jaar
?
Forfaitair referentie-inkomen
​​1.531,98
Meewerkende partners (maxistatuut) 2019
Minimumkwartaalbijdrage
321,27
Maximumkwartaalbijdrage
4.191,25
20,5% per jaar op het deel van het geherwaardeerde referentie-inkomen tussen
​​13.847,39-59.795,61
14,16% per jaar op het deel van het geherwaardeerde referentie-inkomen tussen
​​59.795,61-88.119,80
0% op het deel van het geherwaardeerde referentie-inkomen boven
​88.119,80
Berekening gebeurt steeds op een minimuminkomen van
​6.083,16
Beginnende meewerkende partners 2019
Minimumkwartaalbijdrage: 1e jaar
321,27
Minimumkwartaalbijdrage: 2e jaar
?
Minimumkwartaalbijdrage: 3e jaar
?
Forfaitair referentie-inkomen
​​6.083,16