Sociale bijdragen

Zelfstandigen in hoofdberoep 2016
Minimumkwartaalbijdrage
699,32
Maximumkwartaalbijdrage
3.961,90
21,5% per jaar op het deel van het geherwaardeerde referentie-inkomen tussen
0 – 56.182,45
14,16% per jaar op het deel van het geherwaardeerde referentie-inkomen tussen
56.182,45-82.795,16
0% op het deel van het geherwaardeerde referentie-inkomen boven
82.795,16
Berekening gebeurt steeds op een minimuminkomen van
13.010,66
Beginnende zelfstandigen in hoofdberoep 2016
Minimumkwartaalbijdrage: 1e jaar
666,80
Minimumkwartaalbijdrage: 2e jaar
683,06
Minimumkwartaalbijdrage: 3e jaar
699,32
Forfaitair referentie-inkomen
13.010,66
Zelfstandigen in bijberoep 2016
a) Geen bijdragen als het referentie-inkomen lager is dan
1.439,42
b) In alle andere gevallen => bijdragen
Minimumkwartaalbijdrage
77,37
Maximumkwartaalbijdrage
3.961,90
21,5% per jaar op het deel van het geherwaardeerde referentie-inkomen tussen
0 – 58.182,45
14,16% per jaar op het deel van het geherwaardeerde referentie-inkomen tussen
58.182,45 -82.795,16
0% op het deel van het geherwaardeerde referentie-inkomen boven
82.795,16
Beginnende zelfstandigen in bijberoep 2016
Minimumkwartaalbijdrage: 1e jaar
73,77
Minimumkwartaalbijdrage: 2e jaar
75,77
Minimumkwartaalbijdrage: 3e jaar
77,37
Forfaitair referentie-inkomen
1.439,42
Meewerkende partners (maxistatuut) 2016
Minimumkwartaalbijdrage
307,21
Maximumkwartaalbijdrage
3.961,80
21,5% per jaar op het deel van het geherwaardeerde referentie-inkomen tussen
0 – 56.182,45
14,16% per jaar op het deel van het geherwaardeerde referentie-inkomen tussen
56.182,45 -82.795,16
0% op het deel van het geherwaardeerde referentie-inkomen boven
82.795,16
Berekening gebeurt steeds op een minimuminkomen van
5.715,58
Beginnende meewerkende partners 2016
Minimumkwartaalbijdrage: 1e jaar
292,92
Minimumkwartaalbijdrage: 2e jaar
300,07
Minimumkwartaalbijdrage: 3e jaar
307,21
Forfaitair referentie-inkomen
5.715,58