VAPZ bijdragen

Zelfstandigen in hoofdberoep 2016
Maximumbijdrage gewoon VAPZ
3.060,07
Maximumbijdrage sociaal VAPZ
3.520,82
Beginnende zelfstandigen in hoofdberoep 2016
Bijdrage gewoon VAPZ op basis van het forfaitaire inkomen
1.062,97
Bijdrage sociaal VAPZ op basis van het forfaitaire inkomen
1.223,00
Forfaitair referentie-inkomen
13.010,66
Zelfstandigen in bijberoep 2016
Minimumreferentie-inkomen
12.870,43
Maximumbijdrage gewoon VAPZ
3.060,07
Maximumbijdrage sociaal VAPZ
3.520,82
Beginnende zelfstandigen in bijberoep 2016
Maximumbijdrage gewoon VAPZ
3.060,07
Maximumbijdrage sociaal VAPZ
3.520,82
Meewerkende partners 2016
Maximumbijdrage gewoon VAPZ
3.060,07
Maximumbijdrage sociaal VAPZ
3.520,82
Beginnende meewerkende partners 2016
Bijdrage gewoon VAPZ op basis van het forfaitaire inkomen
466,96
Bijdrage sociaal VAPZ op basis van het forfaitaire inkomen
537,26
Forfaitair referentie-inkomen
5.715,58