1. Home
 2. Thema's
 3. Working Capital Management
 4. Working Capital Management als strategie

Working Capital Management als strategie

Working Capital Content

Working Capital Management – het beheer van het werkkapitaal of WKB – is het belangrijkste onderdeel in het hele raderwerk van een bedrijf, en verdient een strategische, globale en geïntegreerde benadering. Die benadering impliceert een transversaal proces dat alle partijen van de supply chain van de onderneming aanbelangt: de klantenrelaties en de leveranciers, de voorraad, de financiële teams…

WKB: een dynamisch proces

Working Capital Management of Werkkapitaalbeheer (WKB) behelst het beheer van de vlottende activa en passiva op korte termijn. Het is een dynamisch proces dat drie soorten activiteiten omvat:

De behoefte aan werkkapitaal zo laag mogelijk houden

Een goed Working Capital Management veronderstelt een strategische evenwichtsoefening om de behoefte aan werkkapitaal (BWK) zo laag mogelijk te houden, zonder de continuïteit van de bedrijfsactiviteiten in het gedrang te brengen. De bedoeling is extra liquide middelen vrij te maken, maar dat mag niet leiden tot een uitputting van de voorraad, een betalingsachterstand van strategische leveranciers of omzetverlies door een te streng kredietbeleid.

Permanent over de noodzakelijke liquide middelen beschikken

Een goed Working Capital Management vergt ook een optimale financiering of belegging van het saldo van het werkkapitaal. Het bedrijf kan gebruikmaken van diverse technieken om zijn financiering te laten evolueren volgens zijn reële behoeften, de verkoop van zijn producten of diensten onmiddellijk om te zetten in cash of om een prefinanciering te krijgen op basis van contracten of facturen (vendor lease, wissels, factoring…).

Alle risico’s beheren

Een goed Working Capital Management behelst ten slotte ook het correct beheersen van de talrijke risico’s die gepaard gaan met de activiteit zelf van het bedrijf: kredietrisico klanten, wisselrisico…

Hoe uw werkkapitaalbeheer (WKB) verbeteren?

Uw voorraden beperken, het beste uit het leverancierskrediet halen, ervoor zorgen dat klanten snel hun facturen betalen, efficiënt financieren of beleggen en beheer- en informatietools invoeren: dat is wat een goed KWB inhoudt.

Optimaliseer uw voorraadbeheer

U kunt de rotatie van uw voorraden verbeteren door vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen en door de visibiliteit op uw productenstroom te verbeteren. Let evenwel op: houd uw voorraden zo klein mogelijk, maar vermijd bevoorradings- of leveringsproblemen!

Verbeter uw debiteurenbeheer

Het klantenkrediet dat u toestaat bepaalt u in functie van diverse criteria: het kwaliteitsniveau per klant (risico en betaalgedrag), uw mogelijkheden, de gebruiken van de concurrentie…

U kunt aan uw klanten ook kortingen toekennen om hen ertoe aan te zetten uw facturen contant te betalen.

Een efficiënt debiteurenbeheer met aansluitend een consequente invorderingspolitiek kunnen betalingsachterstanden en wanbetaling gevoelig doen dalen. Via een insolventierisico-dekking bouwt u nog meer zekerheid in.

Beding betere voorwaarden bij uw leveranciers

Hoe meer dagen leverancierskrediet u kunt onderhandelen hoe lager uw behoefte aan werkkapitaal zal zijn. Leverancierskrediet is immers een "gratis" bron van financiering.

Biedt uw leverancier u een interessante korting aan voor de contante betaling van zijn facturen, aarzel dan niet om dat voorstel in overweging te nemen. Doorgaans is die optie voordeliger dan een kortlopend bankkrediet!

Optimaliseer de financiering van uw kastekorten of de belegging van uw kasoverschotten

Vertrekkend van uw bestaande kaspositie kunt u op basis van een goede kasplanning uw toekomstige liquiditeitspositie in kaart brengen. Dit is de basis voor uw thesaurieplanning.

Uw kassaldo is negatief? Wij stellen u een oplossing op maat voor om uw tijdelijke kastekorten op korte termijn te financieren.

Een kastekort financieren

Uw kassaldo is positief? Afhankelijk van de periode waarin u uw liquiditeitsoverschot belegt, uw risicoprofiel en de gewenste flexibiliteit, bieden wij u een waaier van beleggingsproducten op korte en lange termijn.

Uw kasoverschot beleggen

Organiseer en verbeter de visibiliteit op uw financiële bewegingen en saldi

De kwaliteit van het Working Capital Management hangt ook af van een perfecte kennis van de structuur van de kasinstromen en -uitstromen van het bedrijf en zijn dochterondernemingen. Met specifieke elektronische financiële tools en informatie kunt u in realtime doeltreffende beslissingen nemen.

Maak kennis met ons gamma IT Line

Waarom Working Capital Management op langere termijn bekijken?

Het beheer van het werkkapitaal duurzaam optimaliseren, maakt het mogelijk om

 • het voortbestaan van het bedrijf te garanderen;
 • de controle te houden over de ontwikkeling van het bedrijf;
 • de waarde van het bedrijf te vergroten.

Door de cash die geblokkeerd zit in de supply chain te minimaliseren via een goed beheer van de aankopen en de voorraden, het klantenkrediet en de leveranciers

 • verbetert u de liquiditeits- en solvabiliteitsratio’s en uw resultatenrekening;
 • verhoogt u uw autofinancieringscapaciteit en beperkt u uw financieringsbehoeften;
 • genereert u overschotten om uw schuld af te bouwen, marktaandeel van uw concurrenten af te snoepen, nieuwe investeringen te doen of dividenden uit te keren aan uw aandeelhouders;
 • verbetert u uw relaties met klanten/leveranciers.

Simulatoren

Welke korting voor contante betaling?

Bereken het gevolg van een korting voor contante betaling

Wat is uw behoefte aan werkkapitaal?

Bereken uw behoefte aan werkkapitaal

Contacteer ons

 • Contacteer uw Corporate Banker

Wist u dat?

Onverwachte gebeurtenissen kunnen uw behoefte aan werkkapitaal ook beïnvloeden: de toename of de vermindering van uw omzet, de seizoensgebonden verkoop, de verhoging van de productiecapaciteit…

White papers

Belfius biedt u white papers aan die u toelaten om precies te begrijpen wat een goed beheer van het werkkapitaal uw onderneming kan bijbrengen.