Working Capital Management: een duurzame strategie voor uw onderneming

De moeilijke en onzekere economische situatie en strengere regels voor banken (Basel III) dreigen bankkredieten duurder en minder toegankelijk te maken. Vandaag is het voor bedrijven een uitdaging om liquide te blijven tegen een redelijke prijs. Dat kunnen ze enerzijds door het volume aan kapitaal te verminderen dat in de exploitatiecyclus geblokkeerd zit (klanten, leveranciers en voorraden), en anderzijds door hun behoeften aan werkkapitaal te financieren of door hun kasoverschotten optimaal te beleggen. Dit vraagt een permanente focus waarbij verschillende afdelingen van het bedrijf betrokken dienen te worden.

Working Capital F06

Working Capital Management als strategie

Wilt u uw behoeften aan werkkapitaal identificeren? De liquide middelen detecteren die in uw exploitatiecyclus verborgen zitten? En de nodige procedures en tools uitwerken?

Meer info
Cash And Treasury Management F06

Cash & Treasury Management

Wilt u cashflowprognoses maken? De juiste tools implementeren? De beste financierings- of beleggingsoplossingen vinden voor uw kassaldi?

Meer info
Credit Management F06

Credit Management

Wilt u de kwaliteit van uw klanten monitoren? Een efficiƫnt kredietbeleid voeren en de afdelingen Marketing en Verkoop daarbij betrekken? Financieringsoplossingen vinden voor het klantenkrediet?

Meer info
Purchase And Inventory Management F06

Purchase & Inventory Management

Wilt u uw logistieke kosten op het vlak van de bevoorrading, de productie en de distributie drukken? Uw aankopen optimaliseren? Uw voorraad afbouwen tot een optimaal peil? De financiering van de Supply Chain garanderen?

Meer info
White Papers F03

White Papers

Via onze white papers wijzen wij op het strategisch belang van het Working Capital en daarna gaan we dieper in op begrippen zoals Cash & Treasury Management, Credit Management en Purchase & Inventory Management.

Download onze white papers
Simulators

Simulatietools

Wat zijn uw behoeften qua werkkapitaal? Wat is het gevolg van een korting bij contante betaling? Wilt u uw behoeften qua werkkapitaal optimaal beheren, dan komt het erop aan uw berekeningen te doen. Zo maakt u de nodige liquide middelen vrij om uw projecten in goede banen te leiden.

Voer uw berekeningen uit