Fraude met facturen

Wat houdt dat precies in?

Echte facturen worden onderschept als ze verstuurd worden naar de klant. Zij worden vervangen door identieke facturen waarop enkel het rekeningnummer wordt veranderd. De klant die de factuur ontvangt, voert dus de betaling uit op het rekeningnummer van de fraudeur. De middelen die op die rekening worden gestort, worden doorgaans onmiddellijk weer opgevraagd of naar het buitenland versast. 

Een soortgelijke techniek bestaat eveneens voor facturen die werden verstuurd vanop een e-mailadres dat gehackt werd of dat lijkt op het echte adres. 

In bepaalde gevallen gaat het gewoonweg om valse facturen die verwijzen naar onbestaande prestaties. Aangezien er kleine bedragen mee gemoeid zijn, zal de persoon die belast is met het betalen van de facturen weinig of geen controle uitvoeren.

Tips

De volgende controles moeten worden uitgevoerd :

  • Controle van het rekeningnummer op basis van betalingen uit het verleden. In geval van twijfel neemt u best contact op met de leverancier op basis van de contactgegevens op vroegere documenten en niet op basis van de gegevens die vermeld staan op de valse factuur.
  • Stemmen het bedrag en de betalingstermijn overeen met wat vermeld staat op de bestelbon? Ook in dit geval neemt u bij twijfel best contact op met de leverancier.