• Overloop de betalingsprocessen van uw onderneming of administratie op zwakke punten. Neem contact op met de leverancier bij een plotse wijziging in betalingsgegevens.

  • Pas procedures en controles aan (zorg er bv. voor dat de betalingen enkel met dubbele handtekening kunnen worden gedaan, belast iemand specifiek met de procedures of controles).

  • Informeer en sensibiliseer uw medewerkers, overtuig hen ervan om zich bij de minste twijfel tot een verantwoordelijke te wenden.

  • Beheer professioneel uw cashoverschotten, waarvoor we nieuwe oplossingen voorstellen.

  • Als Belfius u opbelt bij een gedetecteerde fraudedreiging, neem de waarschuwing ernstig!

  • Wees waakzaam voor de inhoud van berichten (e-mail, post…).

  • Geef nooit een kaart of pincode aan een derde. In BelfiusWeb Mobile ondertekent u een order vanop afstand met uw smartphone of tablet, waar u ook bent.

  • Sinds PSD II vragen nieuwe spelers toegang tot uw rekeningen voor consultatie en uitvoering. Wees waakzaam als u de toegang verleent. Indien u de rekeningen van verschillende banken wil samenvoegen in één applicatie, passeer dan via Belfius.

  • Vraag Belfius om een systeem te installeren dat ‘papieren’ betalingen en betalingen buiten België systematisch blokkeert, behalve voor bepaalde gekozen landen.

In geval van fraude: verwittig Belfius zo vlug mogelijk! 

Terug naar boven