De LOGIN, SIGN en BUY -toets vervullen ieder een specifieke rol binnen BelfiusWeb.

De LOGIN, SIGN en BUY -toets vervullen ieder een specifieke rol binnen BelfiusWeb.
  • Zo vragen we u om de LOGIN-toets te gebruiken om uw sessie op te starten.
  • De SIGN-toets zorgt, in combinatie met transactie-gegevens zoals type transactie en het (totaal)bedrag, voor een verhoogde veiligheid bij het doorgeven van transacties. Zo kunt u via deze toets specifieke gegevens van uw transacties, bijvoorbeeld het totaalbedrag of het aantal transacties (voor bestanden) mee opnemen in uw ondertekening. De SIGN-toets wordt in geen enkel ander geval gebruikt. Laat u dus niet misleiden door bijvoorbeeld phishing-pogingen.
  • De Buy-toets wordt niet gebruikt binnen BelfiusWeb. De BUY-toets wordt enkel gebruikt om uw aankopen via internet (e-commerce) in combinatie met een debet- of kredietkaart te ondertekenen.