MiFID

MiFID

Sinds 1 november 2007 beschermt de Europese MiFID-richtlijn u beter als belegger. Ze is van toepassing als we u beleggingsdiensten (bv. beleggingsadvies, de uitvoering van uw orders, het beheer van uw portefeuille enz.) bieden voor financiële producten (bv. beleggingsfondsen, obligaties, aandelen enz.). 

De MiFID-regels garanderen:

 • een betere bescherming van de beleggers
 • transparantere informatie
 • een grotere efficiëntie op de markten

Ze werden nog versterkt door de inwerkingtreding van MiFID II op 3 januari 2018.

Wat betekent MiFID concreet voor u?

Het basisprincipe van deze richtlijn is de bescherming van uw belangen. MiFID verplicht financiële instellingen zoals Belfius om daar het nodige voor te doen, wat zich vertaalt in het respecteren van 3 hoofdprincipes:

 1. loyaal, billijk en professioneel handelen, zodat uw belangen zo efficiënt mogelijk verdedigd worden
 2. aangepaste, volledige, correcte, duidelijke en niet-misleidende informatie geven (o.a. een duidelijk en uitgebreid overzicht van de verwachte en uiteindelijke kosten van uw beleggingen), zodat u met kennis van zaken kan beslissen over hoe u belegt
 3. rekening houden met uw persoonlijke situatie, zodat de aangeraden beleggingen overeenstemmen met uw behoeften

U verneemt of de belegging die u wenst, strookt met uw beleggersprofiel en beleggingsdoelstellingen.

Bij de voorstelling van een belegging krijgt u van ons een aanwijzing over het risico dat die belegging inhoudt.

Door middel van een test maken we u er nadrukkelijk attent op of de belegging die u wenst al dan niet passend of geschikt is. Sluit ze aan bij uw behoeften en verwachtingen? Neemt u geen onverantwoord risico? Belfius Bank geeft u goede raad, zodat u met kennis van zaken kunt beslissen. De richtlijn is van toepassing op alle beleggingen behalve de termijnrekening en de spaarrekening.

MiFID voert 3 beleggerscategorieën in

Om beleggers beter te beschermen, voert MiFID drie eigen MiFID-beleggerscategorieën in: "niet-professioneel", "professioneel" en "grote tegenpartijen".

 • De grote meerderheid valt onder de algemene categorie "niet-professioneel" en geniet het hoogste beschermingsniveau.
 • Voldoet u aan 2 van de 3 onderstaande criteria, dan behoort u volgens MiFID tot de categorie "professioneel" met een grotere risico-inschattingscapaciteit:
  • balanstotaal van minstens 20 miljoen euro
  • netto-omzet van minstens 40 miljoen euro
  • eigen vermogen van minstens 2 miljoen euro
 • Bent u een "eligible counterparty" (in aanmerking komende tegenpartij die actief is in de financiële sector (banken, verzekeringsondernemingen, pensioenfondsen,...)) dan geniet u het laagste beschermingsniveau en valt u in de MiFID-categorie "tegenpartijen".

Belfius Bank zoekt permanent naar de beste uitvoering voor uw beleggingen.

Met een 'Beleid van optimale uitvoering voor transacties in financiële instrumenten' engageert Belfius Bank zich om voor de beleggingsverrichtingen alle redelijke stappen te nemen om voor u de best mogelijke uitvoering te verzekeren, rekening houdend met o.a. prijzen, transactiekosten, de snelheid en de waarschijnlijkheid van uitvoering. Wanneer u een beleggingsverrichting doet, vragen we uéénmalig een document te ondertekenen waardoor u instemt met het Beleid van optimale uitvoering voor transacties in financiële instrumenten van Belfius Bank.

Wilt u weten hoe Belfius zorgt voor een kwalitatieve en kwalitatieve opvolging van de verschillende aspecten die in dit document vermeld staan? Ontdek dit dan hier :

Belfius Bank neemt maatregelen om mogelijke belangenconflicten te vermijden.

Belfius Bank vindt het erg belangrijk dat zijn medewerkers in alle omstandigheden een professionele houding aannemen en dat de reputatie van henzelf en die van Belfius Bank niet wordt aangetast. Zowel binnen MiFID als daarbuiten bestaan er hierover verplichtingen en aanbevelingen. Belfius Bank treft daarom interne regelingen om situaties te vermijden die kunnen leiden tot belangenconflicten met cliënten en tussen cliënten onderling of om dergelijke situaties te beheersen.

Sommige maatregelen zijn algemeen. Andere richten zich uitsluitend tot specifieke doelgroepen, zoals een strikte scheiding tussen afdelingen om ongepaste informatiestromen te beperken.

Lees hier alles over onze belangenconflictenpolitiek

Vragen over MIFID?

Hebt u nog vragen? Contacteer gerust uw Corporate Banker of relatiebeheerder.