Enkele inspirerende sites rond innovatie

Bij innovatie gaat het om nieuwe ideeën, nieuwe producten, diensten en processen. Innovatie werkt het best als ze verspreid wordt. Hieronder vindt u enkele inspirerende sites rond innovatie in de ruime zin van het woord.

  • Het expertisecentrum Innovatie (ECI) van Agoria beantwoordt alle vragen van lidbedrijven over innovatie en aanverwante thema’s en kan u begeleiden bij opstarten van innovatieprojecten.

  • Een lijvig dossier rond "innovatie" met regelmatige updates en insights vindt u op de website van Deloitte, het kwaliteitslabel waaronder wereldwijd professionals samenwerken rond financiële en fiscale dienstverlening. 

  • Het VBO publiceerde in november 2014 een interessante analyse over het niveau van de investeringen van Belgische bedrijven in innovatie.

  • Het IWT, het overheidsagentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie dat innovatie in Vlaanderen ondersteunt, biedt heel wat diensten aan, waaronder het Vlaams Innovatie Netwerk.

  • Inspirerende cases van diverse innovatiecentra in Vlaanderen vindt u hier.

  • Specifieke cijfers en indicatoren rond innovatie vindt u op de site van de Vlaamse overheid.

  • VITO, de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek, helpt KMO’s met duurzame innovatie en kan in deze al heel wat succesverhalen voorleggen.

  • Gegevens rond wetenschap en innovatie vindt u op de site van de Belgische overheid

  • Op de portaalsite van het Waalse Gewest vindt u heel wat info en statistische gegevens over R&D en innovatie in Wallonië (website in het Frans).

  • De Europese Commissie publiceert regelmatig rapporten en nieuws rond innovatie in Europa (website in het Engels).