Extra gunstige financiering

EIF Content

Het Europees Investeringsfonds (EIF) en Belfius hebben een overeenkomst ondertekend die innoverende kmo’s en kleine mid-caps gemakkelijker toegang moet geven tot financiering in het kader van "InnovFin – EU Finance for Innovators", een initiatief dat wordt gesteund door de Europese Commissie.

Dankzij die overeenkomst kan Belfius innoverende bedrijven in België de volgende twee jaar in totaal 100 miljoen aan financiering met EIF-waarborg bezorgen, financiering die bovendien gedekt wordt door "Horizon 2020", het Kaderprogramma voor Onderzoek en Ontwikkeling van de EU. Het is de eerste keer dat een InnovFin SME Guarantee overeenkomst in België wordt getekend. Dankzij dit akkoord kan Belfius innoverende bedrijven bijkomende financiering bezorgen tegen gunstige voorwaarden.

Dit krediet wordt ondersteund door de KMO-waarborgfaciliteit van InnovFin, via het Europees Investeringsfonds ( het ‘EIF’), met de financiële steun van de Europese Unie in het kader van Horizon 2020 Financiële instrumenten en van het ‘European Fund for Strategic Investments’ (EFSI), opgericht in het kader van het ‘Strategic Investment Plan for Europe’.
EFSI beoogt het ondersteunen van financiering en het implementeren van productieve investeringen in de Europese Unie alsook het verzekeren van een betere toegang tot financiering.

Alle detailinfo over deze overeenkomst vindt u hier.

Over het EIF

Het Europees Investeringsfonds (EIF) maakt deel uit van de Europese Investeringsbank- Group. Zijn kernopdracht bestaat erin Europese kmo’s en micro-ondernemingen aan financiering te helpen. 

Het EIF ontwerpt en ontwikkelt durf- en groeikapitaal, waarborgen en microfinancieringsinstrumenten die specifiek op dit marktsegment zijn afgestemd. In die rol bevordert het EIF de doelstellingen van de EU ter ondersteuning van innovatie, onderzoek en ontwikkeling, ondernemerschap, groei en werkgelegenheid. 

Einde 2014 bedroeg het totale uitstaande private equity-kapitaal van het EIF meer dan 8,8 miljard EUR. Met investeringen in meer dan 500 fondsen en door de schaal en omvang van zijn investeringen – vooral in starters in technologiebedrijven – is het EIF een vooraanstaande speler in Europese risicodragende activiteiten. 

Einde 2014 bedroeg de waarborgportefeuille van het EIF 5,6 miljard EUR voor 350 operaties, waarmee het zich opwerpt als een zwaargewicht in European SME guarantees en een toonaangevende borgsteller van microfinancieringen.