Maximale ondersteuning van uw import-exportcyclus

Importeert u goederen die u op uw beurt naar uw eindklanten exporteert? Dan heeft u niet alleen nood aan voldoende werkkapitaal, maar ook aan deskundige begeleiding. Op ons kan u rekenen voor de financiering van uw korte termijntransacties en voor de nauwgezette opvolging ervan.
De goederen die u verhandelt kunnen grondstoffen (zoals aardolie, gas of steenkool) en ertsen zijn, ferro- en non-ferrometalen, niet-bederfbare etenswaren (zoals koffie of soja), hout, chemische en petrochemische producten, of textiel.

Uw uitdagingen

Internationale trading is een complexe aangelegenheid waar mogelijk bepaalde risico’s aan verbonden zijn. Een strikte opvolging van alle opeenvolgende transacties en de juiste technische ondersteuning zijn dus onontbeerlijk om dit proces tot een goed einde te brengen.
Bovendien moet u uw eigen werkkapitaal op peil kunnen houden. Zolang uw import-exportcyclus niet volledig is afgerond, genereert u namelijk geen inkomsten. Zelf moet u de factuur van uw buitenlandse leverancier vereffenen, terwijl u pas op het einde van de rit betaald wordt. Het komt er dus op aan om deze tussenperiode te overbruggen. Hoe pakt u dit aan?

Uw noden

Optimaal functioneren in internationale trading kan enkel wanneer:

  • u over voldoende werkkapitaal beschikt om uw activiteiten te financieren en uw eigen business draaiende te houden;
  • u over een afgesproken, duidelijk afgelijnd kader beschikt om met klanten en leveranciers te onderhandelen;
  • u kan rekenen op de juiste technische ondersteuning 
  • alle opeenvolgende handelstransacties met kennis van zaken worden opgevolgd;
  • uw risico’s tot een minimum worden beperkt.

Kortom, u heeft nood aan een deskundige financiële partner die zijn expertise en de kennis van uw bedrijf en branche aanwendt om u tijdens alle etappes van het import-exportcyclus te begeleiden.

Reken op Belfius als vertrouwenspartner

Belfius biedt u gespecialiseerde financiering aan voor transacties van diverse goederen.
We sluiten met u een raamkredietovereenkomst en volgen de operaties van a tot z op: vanaf de betaling van uw leverancier tot en met de inning van de opbrengst van de verkoop.

Meer info: 

Meer info van een specialist ter zake?

Onze experts ontwikkelen financieringsstructuren op maat voor u. Bovendien volgen zij de risico’s van landen, banken en bedrijven op waar u mee in aanraking komt.

Wisselkoersrisico’s uitsluiten?

Om u in te dekken tegen een ongunstige wisselkoers op de betalingsdatum, kunt u een zogenaamde "forward" afsluiten.