Uw uitdagingen als exporteur

Hoe betrouwbaar en kredietwaardig is uw buitenlandse klant? Hoe stabiel is de exportmarkt waarin u opereert? En hoe kunt u opboksen tegen lokale concurrenten die met hun eigen banken geïntegreerde voorstellen aanbieden en u de loef proberen af te steken? Allemaal vragen waar u als ondernemer mee worstelt als u uw goederen of diensten in het buitenland verkoopt. Met andere woorden, veilig zakendoen met ‘onbekende’ tegenpartijen en hierbij concurrentieel voordeel halen is niet evident.

Bovendien krijgt u af te rekenen met bikkelharde internationale concurrentie. Uw buitenlandse afnemers zijn zich hiervan bewust en spelen er handig op in. Zo zijn ze niet vlug geneigd om u grote voorschotten te betalen of ze eisen betalingsuitstel in functie van hun eigen cashflowgeneratie. Terwijl ook u als exporteur uw rekeningen dient te betalen, en de garantie wilt dat uw koper met geld over de brug komt.
U dient een financiële partner te vinden die u specifieke financieringstechnieken kan aanbieden die niet noodzakelijk uw bestaande kredietlijnen aantasten.