1. Home
  2. Uw uitdagingen
  3. Internationale handel
  4. Export
  5. Uw uitdagingen als exporteur

Uw uitdagingen als exporteur

Hoe betrouwbaar en kredietwaardig is uw buitenlandse klant? Hoe stabiel is de exportmarkt waarin u opereert? En hoe kunt u opboksen tegen lokale concurrenten die met hun eigen banken geïntegreerde voorstellen aanbieden en u de loef proberen af te steken? Allemaal vragen waar u als ondernemer mee worstelt als u uw goederen of diensten in het buitenland verkoopt. Met andere woorden, veilig zakendoen met ‘onbekende’ tegenpartijen en hierbij concurrentieel voordeel halen is niet evident.

Bovendien krijgt u af te rekenen met bikkelharde internationale concurrentie. Uw buitenlandse afnemers zijn zich hiervan bewust en spelen er handig op in. Zo zijn ze niet vlug geneigd om u grote voorschotten te betalen of ze eisen betalingsuitstel in functie van hun eigen cashflowgeneratie. Terwijl ook u als exporteur uw rekeningen dient te betalen, en de garantie wilt dat uw koper met geld over de brug komt.
U dient een financiële partner te vinden die u specifieke financieringstechnieken kan aanbieden die niet noodzakelijk uw bestaande kredietlijnen aantasten.