1. Home
 2. Thema's
 3. Duurzame ontwikkeling
 4. Planet

Ons ecologisch engagement en oplossingen

Road in woods with trees

Energie, milieu, mobiliteit: het ecologische engagement van uw onderneming kan vele gedaanten aannemen. Ook bij uw werknemers kunt u groene reflexen stimuleren. Hier stelt Belfius Bank een aantal acties voor met een positieve impact op onze omgeving. Beschouw het als een voorzet van onze kant om de bescherming van het milieu te verankeren in het beheer en de werking van uw organisatie.

Financiering van windenergieprojecten

C-Power

Bouw van een windmolenpark van 300 MW ter hoogte van de Belgische kust. Dit park van 60 windmolens dekt de elektriciteitsbehoeften van 30.000 gezinnen. De CO2-emissie die zo vermeden wordt, bedraagt maar liefst 450.000 ton per jaar!

Belwind

Bijna 300 miljoen euro steun voor de bouw en de exploitatie van het grootste Belgische offshore windmolenpark, op 47 km van de kust (Zeebrugge).

Energy Line

Energy Line stelt oplossingen voor om energie te besparen, zoals Green Fleet (voor een economisch en ecologisch beheer van uw wagenpark), evenals oplossingen voor investeringen in duurzame energie (warmtekrachtkoppeling of zonnepanelen).

PaPyRuS

PaPyRuS (Project for Paper Reporting Substitution) is een systeem voor de digitalisering van uw bankdocumenten. Het is een formule waarmee u tegelijkertijd het milieu kunt beschermen, tijd kunt besparen, uw budget kunt vrijwaren en de archivering van uw financiële gegevens kunt optimaliseren. Deze dienst is een wereldprimeur van Belfius Bank!

Meer info over PaPyRuS

Poolstation Prinses Elisabeth

Dit station dat in februari 2008 officieel werd ingehuldigd, wordt door Belgische en internationale wetenschappers gebruikt om onderzoek te voeren dat voornamelijk betrekking heeft op de klimaatsveranderingen.

De realisatie ervan was onder andere mogelijk dankzij een partnerschap met Belfius Bank.

Het poolstation werkt volgens het principe van de "nul-CO2-uitstoot". Dit houdt in dat er enkel gebruik wordt gemaakt van hernieuwbare energie en dat al het afval volledig gerecycleerd wordt.

De bouw van het station werd toevertrouwd aan de International Polar Foundation, voorgezeten door Alain Hubert.

Surf voor meer informatie naar www.polarfoundation.org

Wat doet Belfius Bank zelf?

Duurzame gebouwen

De Rogier Tower op het Rogierplein in Brussel trekt meteen de aandacht! Voor Belfius Bank is dit een succesvolle en weldoordachte implementatie van een energiezuinig gebouw, gelegen te midden van onze hoofdstad, mede dankzij het gebruik van energiebesparende led-verlichting.

Bij Belfius Bank voldoet de keuze van de materialen voor de bouw of de verbouwing van zijn gebouwen aan duurzame regels. Ook over de indeling van de ruimtes wordt goed nagedacht om optimaal in te spelen op de behoeften van zowel de klanten als de medewerkers, en om tegelijkertijd verspilling van ruimte, verlichting, airconditioning en verwarming te vermijden.

Vanuit zijn deelname aan de werkgroep Febelfin (de federatie van Belgische financiële instellingen) en Agoria (de sectorfederatie voor de technologische industrie in België), reikt Belfius u een lijst van technologieën aan die de energie-efficiëntie doen verhogen, telkens met een indicatie van het besparingspotentieel en de terugverdientijd.

Selectieve afvalsortering

Belfius Bank hecht veel belang aan het beheer van de recyclage van zijn jaarlijks afval. Maar liefst 11 verschillende types van afval worden opgewaardeerd in de fabriek ! In alle gebouwen werden vuilnisbakken met drie compartimenten geplaatst.

Belfius Bank verstrekt ook advies aan zijn medewerkers via het intranet: we roepen op om recto/verso af te drukken en om gebruik te maken van de interne post en zo minder enveloppen te gebruiken, we stellen een waterfontein ter beschikking om minder plastic bekers te gebruiken.

Tot slot heeft Belfius Bank zich ook aangesloten bij de Europese week van de afvalvermindering.

Diverse milieuvriendelijke acties

Belfius Bank motiveert zijn werknemers en betrekt hen bij zijn diverse milieuvriendelijke acties in samenwerking met Europese initiatieven:

 • Tijdens de Gezondheidsdagen het gebruik van de trap in plaats van de lift aanmoedigen
 • Groene Week: biologische maaltijden, tips om te composteren, ...
 • Autoloze dag
 • Week van de afvalvermindering
 • Beheer van de verlichting in de vergaderlokalen (de reflex aanleren om het licht uit te doen als men een lokaal verlaat)
 • Papier recto/verso gebruiken – recto/verso afdrukken
 • De "Sustainable Fridays": de airco die in de zomer een paar graden hoger wordt ingesteld en de verwarming die in de winter een paar graden lager wordt ingesteld om energie te besparen
 • Family Day op de autoloze zondagen

Onze mobiliteitsplannen voor onze werknemers

 • Gratis openbaar vervoer tussen de woon- en de werkplaats
 • Betaling van de parkingkosten aan de stations
 • Stimulering van carpooling
 • Vergoeding voor voetgangers en fietsers (douches, helmen, ...)
 • Videoconferenties
 • Telewerk

Verantwoorde aankoopprocessen

Sinds 2005 volgt Belfius Bank een verantwoorde aankoopprocedure via een Deontologisch charter dat de relaties tussen de entiteiten en dochterondernemingen van de groep en de leveranciers bepaalt. Afhankelijk van de context wil Belfius Bank de leveranciers selecteren die de beste praktijken en principes hanteren op het vlak van maatschappelijke en ecologische verantwoordelijkheid. Belfius Bank moedigt zijn leveranciers ook aan om zich aan te sluiten bij de principes van het Global Compact.