1. Home
  2. Thema's
  3. B2G
  4. De aanbestedende overheden

Markt van de overheidsopdrachten

Op wie is de wetgeving overheidsopdrachten van toepassing? Welke overheden besteden aan? En hoeveel omzet genereren zij met hun opdrachten? Een overzicht van de circa 20 000 entiteiten die samen de ‘aanbestedende overheden’ van dit land vormen.

In totaal geven zij jaarlijks circa 50 miljard euro uit in het kader van meer dan 20 000 jaarlijkse overheidsopdrachten. Circa 70 % wordt besteed aan goederen en diensten, circa 30 % gaat naar investeringen in onroerende activa. Rechtstreeks en onrechtstreeks zouden deze overheidsbestedingen 550 000 jobs genereren.

De aanbestedende overheden

Government

Federale structuur

De federale overheid, de drie gemeenschappen en de drie gewesten vormen de federale structuur van België.

Deze instellingen staan op voet van gelijkheid en ieder heeft zijn eigen bevoegdheden.

Meer info
Local

Lokale overheden

De 10 provincies regelen, onder toezicht van vooral de gewesten, wat van provinciaal belang is.

De 589 gemeenten beschikken over een ruime autonomie onder het toezicht van de hogere overheden.

Meer info
Social

Onderwijs & sociale sector

Het toepassingsgebied van de nieuwe wet overheidsopdrachten is uitgebreid tot private socialprofitinstellingen.

En dat biedt meer opportuniteiten voor u als ondernemer.

Meer info

Belfius Accelerator

Wenst u deel te nemen aan ons programma "Belfius Accelerator" ?

Registreer u en we contacteren u !

Opbouw overheid

Bekijk de overheden met hun bevoegdheden en structuur.

Meer info

Realisaties

We zijn in heel het land betrokken bij tal van openbare projecten.

Bekijk het overzicht