Visa Gold Business Prepaid

PP MASTERCARD

Dankzij de Visa Gold Business Prepaid kan uw organisatie een vooraf bepaald en goedgekeurd budget ter beschikking stellen van de medewerkers in het kader van hun professionele uitgaven.

De kaart wordt op twee verschillende manieren gebruikt:

 • budget ter beschikking gesteld voorprofessionele uitgaven van de kaarthouder op verplaatsing, met mogelijkheid om de functie "aankopen via internet" te desactiveren;
 • budget specifiek ter beschikking gesteld om aankopen via internet te doen voor de organisatie.

De kaart geeft toegang tot het Visa netwerk, waardoor medewerkers van uw organisatie betalingen kunnen doen in 38 miljoen handelszaken, restaurants, hotels, tankstations, tolstations op autowegen…en wereldwijd online aankopen kunnen doen.

Kenmerken

Visa Gold Business Prepaid is een prepaid kaart die op naam van de houder wordt opgemaakt en waarmee uitgaven naargelang het vooraf opgeladen bedrag kunnen worden gedaan . Ideaal dus voor het ter beschikking stellen van een budget aan de medewerkers van uw organisatie in het kader van hun professionele uitgaven, terwijl u tegelijkertijd hierop volledig online toezicht kunt behouden.

 • betalingen en geldopvragingen wereldwijd;
 • toegang tot het internationale Visa-netwerk (38 miljoen handelszaken);
 • mogelijkheid om het gebruik van de kaart geografisch te beperken tot bepaalde zones van de wereld of enkel tot België;
 • geïntegreerd beheer via de module Kaarten in BelfiusWeb;
 • bedragen op de kaart opladen of afladen is op elk moment mogelijk via BelfiusWeb;
 • beheer en follow-up van de transacties in realtime via BelfiusWeb;
 • aanpassing in realtime van het beschikbare saldo, afhankelijk van de oplaad- of aflaadverrichtingen die werden gedaan en in functie van de gedane verrichtingen door de kaarthouder;
 • ideaal om online aankopen op internet te doen ten behoeve van uw organisatie via een vooraf bepaald en controleerbaar budget dat u ter beschikking stelt van een medewerker;
 • gekoppeld aan één enkele rekening die door de organisatie wordt bepaald.

Voordelen

 • U heeft op elk ogenblik integrale controle van de uitgaven en de evolutie van het beschikbare bedrag.
 • U kunt de kaart op elk ogenblik en in realtime opladen en afladen.
 • U kunt de kaarten van uw entiteit online raadplegen en het saldo en de uitgaven met elke kaart opvolgen.
 • BelfiusWeb laat u toe de toegangen te bepalen tot consultatie en beheer voor de verschillende BelfiusWeb-gebruikers binnen uw organisatie. Zo kunt u bijvoorbeeld, om confidentiële redenen, geen toegang geven aan bepaalde gebruikers of enkel aan bepaalde, enkel voor consultatie of ook voor beheer en aanvraag van een kaart.
 • Aan de Visa Gold Business Prepaid is de verzekering "Bijstand aan personen" gekoppeld. De MasterCard Credit New biedt deze verzekering niet.

Samen met Rydoo (elektronisch beheer van onkostennota’s) en de module Kaarten in BelfiusWeb heeft u met de Visa Gold Business Prepaid perfect online beheerbare budgetcontrole over de gedane beroepskosten van uw medewerkers. Heeft u al onze nieuwe app BelfiusWeb Mobile geïnstalleerd? Dan kunt u uw kaarten ook raadplegen en opvolgen via uw smartphone! U vindt de app in de App Store en Google Play.

Tarieven

U wil onze tarieven kennen? 

We nodigen u uit om contact op te nemen met uw Corporate Banker, die u graag alle nuttige info zal toelichten.

Veiligheid

Uw bankkaart is strikt persoonlijk of strikt gebruikt volgens de richtlijnen van uw organisatie.


Wat moet u doen bij verlies of diefstal van uw bankkaart?

 • U moet onmiddellijk uw bankkaart laten blokkeren via Card Stop.

 • Die dienst is 24 uur op 24 beschikbaar op 078 170 170

 • U krijgt een referentienummer als bewijs voor uw telefoontje

 • Ook moet u binnen 24 uur een klacht indienen bij de lokale politie

U kunt een gratis vervangkaart krijgen in afwachting van uw nieuwe kaart.

Een goede raad: zorg ervoor dat u steeds het nummer van CARD STOP bij u hebt!

CardViewer

Cardviewer

Uw werknemers gebruiken voor hun professionele uitgaven een Belfius-bankkaart van uw organisatie of onderneming?

Met Belfius Cardviewer via BelfiusWeb biedt u hen de mogelijkheid om online het saldo, de limiet en de verrichtingen van hun kaart te consulteren.

Ook beschikbaar op mobile!

Contacteer uw Corporate Banker

e-statements voor uw kredietkaarten

Wilt u het papieren overzicht van uw kredietkaarten op een voordelige manier vervangen door een elektronisch en wettelijk geldig alternatief (PDF)? Dan is onze exclusieve dienst PaPyRuS dé manier om de efficiëntie van uw organisatie te verhogen!

Meer info