Een oplossing op maat voor uw Cash Management International

Cash Management

U werkt met rekeningen in verschillende landen? En u wilt uw cashverrichtingen vlot laten verlopen en het overzicht behouden over al uw cashposities en -flows, vanuit België? Wij bieden u ons Cash Management International-aanbod, een oplossing die afgestemd is op de structuur van uw onderneming, de landen waarin u actief bent, uw noden daar en de mate waarin u uw thesauriebeheer wilt centraliseren.

Uw behoeften

Aftoetsen van uw behoeften

Om tot een goede oplossing te komen, dienen we goed te weten wat uw behoeften zijn. Daarom analyseren we ze grondig, en toetsen we ze af aan de hand van zes behoefteniveaus voor internationaal cash management. Zo kunnen we met elke oplossing die we per land en per lokale bank bieden, perfect inspelen op uw behoeften.

Behoefteniveau 1: Information & Knowledge

 • Per land verschaffen we u basisinformatie over cut-offtijden, evoluties in betalingssystemen…
 • We helpen u uw internationale bank(en) te kiezen.
 • We zijn uw woordvoerder en contacteren indien nodig onze lokale bankpartners om u de antwoorden op uw vragen te kunnen geven.

Behoefteniveau 2: Consult Account Information

 • We stellen u de beste e-bankingoplossing (My Portal|BelfiusWeb, Isabel, SWIFT…) voor waarmee u online en in realtime uw Belgische cashposities kunt opvolgen, en intraday of op het einde van de dag de posities van de buitenlandse rekeningen kunt raadplegen.
 • We doen dat zowel voor rekeningen in één munt als voor multideviezenrekeningen.
 • Ook extra opportuniteiten worden afgetoetst: een online zicht op volmachten op rekeningen, de vraag om geïnformeerd te worden bij de ontvangst van een aanzienlijke som geld of wanneer uw rekening een vooraf bepaald saldo bereikt…

Behoefteniveau 3: Initiate Credit Transfers

 • We stellen u de beste e-bankingoplossing (My PortalBelfiusWeb, Isabel, SWIFT…) voor waarmee u transfers tussen uw rekeningen online kunt initiëren, in binnen- en buitenland betalingen kunt doen…
 • We bekijken of rekeningen in België (in een of meerdere munten) ook extra voordelen kunnen opleveren.

Behoefteniveau 4: Set-up a Cash Pooling structure

 • Na een analyse van de mogelijkheden per land presenteren we u de oplossingen voor globalisatie of pooling voor rekeningen bij Belfius Bank en andere banken (zero balancing, target balancing, notionele pooling, overlay-structure...).
 • De globalisatie of pooling gebeurt op basis van end-of-day- of intradayreporting.

Behoefteniveau 5: Execute Your Local Payments

 • We analyseren wat per land nodig is om vanuit België of vanuit een buitenlands filiaal lokale betalingen uit te voeren.
 • Voor elk filiaal (in België of in het buitenland) stellen we de beste oplossing voor. Daarbij houden we rekening met een maximale integratie in een unieke Belgische oplossing en de mogelijke combinatie met lokale onlineoplossingen van de buitenlandse partnerbank.
 • We bekijken steevast of SEPA (nu of later) extra opportuniteiten biedt of zal bieden.

Behoefteniveau 6: Work With Local Branch Network

 • We analyseren per land de nood aan lokale diensten (cashstortingen, cheques, bankkaarten...) en we stellen u de geschikte oplossing van onze partnerbanken voor.
 • Per land reiken we u een single point of contact aan voor de evolutie van de lokale noden.

1) Ontdek wat u met onze producten en diensten kunt doen

 • online, in realtime en in alle transparantie de volledige controle behouden over alle inkomende en uitgaande cashflows in België en in het buitenland, rekening houdend met de mogelijkheden die worden aangereikt door uw buitenlandse banken.
 • uw financiële stromen en cashposities optimaliseren.
 • afboekingen doen in uw boekhoud- en ERP-pakketten met behulp van financiële rapportering (CODA, SWIFT-berichten MT940 / MT942, intradayreporting …). Voor uw rekeningen bij Belfius Bank kunt u ook online wettelijk erkende digitale rekeningafschriften en betaalattesten ontvangen.

2) Hoe en waar wordt ons gamma producten en diensten u beschikbaar gesteld?

 • via één tool die zowel met uw behoeften rekening houdt als met die van uw boekhouders en eventuele treasurers in het buitenland
 • met een optimale integratie in uw ERP-toepassingen
 • voor België en de andere landen waarin uw bedrijf / bedrijven actief wil/willen zijn
 • met daarbij ook aandacht voor SEPA als alternatief of complementaire oplossing
 • verbonden met onze ruime mogelijkheden voor het beheer van uw Belgisch Cash Management
 • steeds verrijkt met onze maximale ondersteuning

3) Wat als uw behoeften veranderen?

We stemmen onze producten en diensten voortdurend af op de technische evoluties en wijzigende behoeften door een verandering in de macro-economische situatie, van de marktomstandigheden of in uw interne bedrijfsorganisatie.

Onze oplossingen

Belfius Managing Bank

Dankzij onze diensten van Cash Management International kunt u:

 • Saldi van uw buitenlandse of niet-Belfius-rekeningen opvragen en opvolgen.
 • Financiële verrichtingen via die rekeningen uitvoeren.
 • Betaalopdrachten opvolgen: we melden u welke orders ondertekend moeten worden, u geniet een uitgebreide rapportering over uw rekeningen en transacties …

Dit allemaal via één overzichtelijke Electronic Banking-toepassing: My Portal | BelfiusWeb (Isabel). We geven, als uw ‘managing bank’, uw betalingsopdrachten in realtime door aan de betrokken bank, via SWIFT-berichten.

Zo houdt u zicht op de globale kaspositie (wat een optimale controle over en een beter beheer van de risico’s toelaat), realiseert u schaalvoordelen en behoudt u de autonomie over de betalingen.

Gebruik onze oplossing Belfius Managing Bank

International Fork Balancing

Geeft u de voorkeur aan een effectieve centralisatie van uw fondsen voor uw kasbeheer en thesaurieplanning?

Gebruik onze dienst International Fork Balancing

Geen buitenlandse rekeningen nodig? Open een niet-residentenrekening bij Belfius zelf!

Bent u actief in een SEPA-land dan België? En hebt u geen nood aan een rekening daar? Open dan een niet-residentenrekening bij Belfius Bank voor uw entiteit, bijkantoor of filiaal. Het belangrijkste voordeel daarvan is dat u ze kunt integreren in een nationale cashpool met uw andere Belfius-rekeningen.

Nog meer voordelen

 • Alle betalingen en ontvangsten op de rekening vallen onder de Belgische tarieven die tot de goedkoopste van Europa behoren.
 • U krijgt een zicht op de globale kaspositie voor de hele onderneming.
 • U vermijdt kosten van buitenlandse rekeningen.
 • U werkt met één unieke opvolgingstool: My Portal | BelfiusWeb.

Meer info

Ontdek Cash Management International in detail

Ons netwerk

Vandaag kunnen we u in meer landen dan ooit bijstaan!

Bent u actief in het buitenland, hebt u daar lokale rekeningen, en wilt u één of meerdere van bovenstaande oplossingen implementeren? Dan kunnen zich volgende situaties voordoen:

 • U hebt al een bancaire relatie ter plaatse die u wilt behouden. Dan maakt Belfius Bank indien nodig via een bilaterale overeenkomst de technische afspraken met uw lokale bank;
 • U hebt nog geen bancaire relatie of u wilt uw huidige relatie niet behouden. Dan kunt u gebruikmaken van ons netwerk van lokale partnerbanken.

In welke landen kunnen we u helpen uw internationaal cash management op touw te zetten?

Belfius Bank kan u geprivilegieerde contacten aanreiken bij tal van partnerbanken in tal van landen die tot ons internationaal netwerk behoren.

Welke voordelen geniet u bij de banken van ons internationaal netwerk?

 • U vervult al uw noden inzake internationaal cash management in tal van landen, via één bank.
 • Onze partnerbanken bekleden immers stuk voor stuk een sterke positie in hun land. Hun lokale expertise en hun uitgebreide kantorennetwerk staan tot uw dienst. Hierdoor geniet u bij elke bank een uitgebreide dienstverlening en gebruikt u vlot hun oplossingen. Zo kunt u bijvoorbeeld uw lokale klanten hun vertrouwde betaalmiddelen (bv. LCR’s in Frankrijk, Riba in Italië) bieden. 
 • U krijgt snel antwoorden op uw vragen: wij leggen u de lokale bankpraktijken, -procedures en -diensten uit, en we kunnen aan onze contactpersonen bij elke lokale bank info vragen.
 • U hebt snel zicht op de tarieven die onze partnerbanken toepassen.

Uw betaalopdrachten

Via uw e-bankingtoepassing BelfiusWeb of Isabel kunt u de saldi van uw buitenlandse rekeningen opvragen, opvolgen en betalingopdrachten via die rekeningen sturen. Belfius Bank voert uw instructies uit door SWIFT-berichten te sturen naar de betrokken bank.

Welke SWIFT-berichten worden er uitgewisseld?

 • MT940 IN: stand van uw externe rekening einde dag
 • MT900 IN: ontvangst bevestiging van debetverrichting
 • MT910 IN: ontvangst bevestiging van creditverrichting
 • MT920 OUT: aanvraag van tussentijds transactierapport
 • MT942 IN: ontvangst van tussentijds transactierapport
 • MT101 OUT: request for transfer

Deze diensten zijn alleen beschikbaar als de correspondentbank over dezelfde diensten beschikt. Voor de uitwisseling van betaalopdrachten dient er een bilaterale overeenkomst te bestaan tussen de banken.