Een oplossing op maat voor uw Cash Management International

Cash Management

U werkt met rekeningen in verschillende landen? En u wilt uw cashverrichtingen vlot laten verlopen en het overzicht behouden over al uw cashposities en -flows, vanuit België? Wij bieden u ons Cash Management International-aanbod, een oplossing die afgestemd is op de structuur van uw onderneming, de landen waarin u actief bent, uw noden daar en de mate waarin u uw thesauriebeheer wilt centraliseren.

Uw behoeften

Om te weten welke oplossing perfect bij uw situatie past, moeten we eerst en vooral goed uw behoeften kunnen bepalen. Na een nauwgezette analyse toetsen we deze af aan de hand van 6 behoefteniveaus voor internationaal cash management. Zo kunnen we met elke oplossing die we per land en per lokale bank aanbieden, perfect inspelen op uw behoeften.>Om tot een goede oplossing te komen, dienen we goed te weten wat uw behoeften zijn. Daarom analyseren we ze grondig, en toetsen we ze af aan de hand van zes behoefteniveaus voor internationaal cash management. Zo kunnen we met elke oplossing die we per land en per lokale bank bieden, perfect inspelen op uw behoeften.

Behoefteniveau 1: Information & Knowledge

 • Per land verschaffen we u basisinformatie over cut-offtijden, evoluties in betalingssystemen…
 • We helpen u uw banken in het buitenland te kiezen.
 • We zijn uw woordvoerder en contacteren indien nodig onze lokale bankpartners om u de antwoorden op uw vragen te kunnen geven.

Behoefteniveau 2: Consult Account Information

 • We stellen u de beste e-bankingoplossing (BelfiusWebIsabel 6SWIFT…) voor waarmee u online en in realtime uw Belgische cashposities kunt opvolgen, en intraday of op het einde van de dag de posities van de buitenlandse rekeningen kunt raadplegen.
 • We doen dat zowel voor rekeningen in één munt als voor multideviezenrekeningen.
 • Ook extra opportuniteiten worden afgetoetst: een online zicht op volmachten op rekeningen, de vraag om geïnformeerd te worden bij de ontvangst van een belangrijke som geld of wanneer uw rekening een vooraf bepaald saldo bereikt…

Behoefteniveau 3: Initiate Credit Transfers

 • We stellen u de beste e-bankingoplossing (BelfiusWeb, Isabel, SWIFT…) voor waarmee u transfers tussen uw rekeningen online kunt initiëren, in binnen- en buitenland betalingen kunt doen…
 • We bekijken of rekeningen in België (in een of meerdere munten) ook extra voordelen kunnen opleveren.

Behoefteniveau 4: Set-up a Cash Pooling structure

 • Na een analyse van de mogelijkheden per land presenteren we u de oplossingen voor globalisatie of pooling voor rekeningen bij Belfius Bank en andere banken (zero balancing, fork balancing, notionele pooling, overlay-structure...).
 • De globalisatie of pooling gebeurt op basis van end-of-day- of intradayreporting.

Behoefteniveau 5: Execute Your Local Payments

 • We analyseren wat per land nodig is om vanuit België of vanuit een buitenlands filiaal lokale betalingen uit te voeren.
 • Voor elk filiaal (in België of in het buitenland) stellen we de beste oplossing voor. Daarbij houden we rekening met een maximale integratie in een unieke Belgische oplossing en de mogelijke combinatie met lokale onlineoplossingen van de buitenlandse partnerbank.
 • We bekijken steevast of SEPA (nu of later) extra opportuniteiten biedt of zal bieden.

Behoefteniveau 6: Work With Local Branch Network

 • We analyseren per land de nood aan lokale diensten (cashstortingen, cheques, bankkaarten...) en we stellen u de geschikte oplossing van onze partnerbanken voor.
 • Per land reiken we u een single point of contact aan voor de evolutie van de lokale noden.

1) Ontdek wat u met onze producten en diensten kunt doen

 • online, in realtime en in alle transparantie de volledige controle behouden over alle inkomende en uitgaande cashflows in België en in het buitenland, rekening houdend met de mogelijkheden die worden aangereikt door uw buitenlandse banken.
 • uw financiële stromen en cashposities optimaliseren.
 • afboekingen doen in uw boekhoud- en ERP-pakketten met behulp van financiële rapportering (CODA, SWIFT-berichten MT940 / MT942, intradayreporting …). Voor uw rekeningen bij Belfius Bank kunt u ook online wettelijk erkende digitale rekeningafschriften en betaalattesten ontvangen.

2) Hoe en waar wordt ons gamma producten en diensten u beschikbaar gesteld?

 • via één tool die zowel met uw behoeften rekening houdt als met die van uw boekhouders en eventuele treasurers in het buitenland
 • met een optimale integratie in uw ERP-toepassingen
 • voor België en de andere landen waarin uw bedrijf / bedrijven actief wil/willen zijn
 • met daarbij ook aandacht voor SEPA als alternatief of complementaire oplossing
 • verbonden met onze ruime mogelijkheden voor het beheer van uw Belgisch Cash Management
 • steeds verrijkt met onze maximale ondersteuning

3) Wat als uw behoeften veranderen?

We stemmen onze producten en diensten voortdurend af op de technische evoluties en wijzigende behoeften door een verandering in de macro-economische situatie, van de marktomstandigheden of in uw interne bedrijfsorganisatie.

Onze oplossingen

Belfius als uw Managing Bank

Met Cash Management International kan u:

 • saldi van uw rekeningen bij andere banken dan Belfius raadplegen en op de voet volgen, zowel in het buitenland als in België
 • financiële verrichtingen op die rekeningen doen
 • betaalorders opvolgen: u ontvangt een melding als u orders moet ondertekenen, u beschikt over gedetailleerde reporting over uw rekeningen en transacties…

Dat alles via een unieke e-bankingtoepassing: BelfiusWeb (Isabel). Als ‘managing bank’ bezorgen we al uw betaalorders in real time aan de betrokken bank d.m.v. SWIFT-berichten.

Zo houdt u zicht op de globale kaspositie (wat een optimale controle over en een beter beheer van de risico’s toelaat), realiseert u schaalvoordelen en behoudt u de autonomie over de betalingen.

Belfius via Swift

Als Other Managing Bank ontvangen we (internationale) betaalorders van andere banken en voeren we dit order automatisch uit d.m.v. SWIFT-berichten.

Belfius als uw Other Managing Bank

Wil u het SWIFT-netwerk gebruiken om te communiceren met uw internationale banken. En wil u ook langs deze weg met Belfius communiceren, dan kan er via SWIFT een Belfius-contract worden afgesloten. U moet dan wel over een eigen BIC-code en een abonnement op SWIFT beschikken.

Gebruik onze Belfius Managing Bank-oplossing

International Fork Balancing

Maak gebruik van International Fork Balancing

Geen rekeningen in het buitenland nodig? Open een niet-verblijfhouderrekening bij Belfius!

Bent u actief in een SEPA-land dan België? Bent u actief in een ander SEPA-land dan België? Maar u hebt ter plaatse geen rekening nodig? Open dan een niet-verblijfhouderrekening voor uw entiteit, dochteronderneming of vestiging bij Belfius. Het belangrijkste voordeel van de rekening is dat u ze kan opnemen in een nationale cash pooling, samen met uw andere rekeningen bij Belfius.

Nog meer voordelen

 • Alle betalingen en ontvangsten op de rekening vallen onder de Belgische tarieven, die tot de goedkoopste van Europa behoren.
 • U hebt een globaal beeld van de cashpositie van uw volledige onderneming. Zo kan u uw slapende cashtegoeden optimaal aanwenden.
 • U vermijdt kosten die verbonden zijn aan buitenlandse rekeningen. Verder geniet u schaalvoordelen dankzij de centralisatie van de diensten en optimaliseert u de interestberekening.
 • U kan blijven werken met uw huidige bank(en) en u werkt met een unieke follow-uptool: BelfiusWeb.

Meer weten

Ontdek Cash Management International in detail

Ons netwerk

Vandaag de dag staan we u in meer landen bij!

U bent internationaal actief, beschikt over lokale rekeningen en u wil een of meer van die oplossingen implementeren? De volgende situaties kunnen zich voordoen:

 • U hebt al een uitstekende bancaire relatie ter plaatse die u wil behouden. Indien nodig sluit Belfius in dat geval technische akkoorden met uw lokale bank af, op basis van een bilaterale overeenkomst.
 • U hebt nog geen lokale bancaire relatie of u wil uw huidige relatie stopzetten. In dat geval kan u een beroep doen op ons netwerk van partnerbanken. We analyseren samen uw behoefte inzake lokale diensten (stortingen, enz.) en stellen u de bankpartner voor die het best op uw behoeften inspeelt.

In welke landen kunnen we u helpen om uw internationaal cash management op poten te zetten?

Belfius kan u in tal van landen helpen aan bevoorrechte contacten bij partnerbanken, die deel uitmaken van ons internationaal netwerk.

Welke voordelen geniet u bij de banken van ons internationaal netwerk?

 • Via één enkele bank voorziet u in al uw behoeften inzake internationaal cash management in tal van landen.
 • Elke partnerbanken bekleedt in eigen land een sterke positie. U maakt gebruik van de expertise van die lokale financiële instellingen en van hun uitgebreide netwerk van bankkantoren. Zo geniet u bij elk van hen een uitgebreide dienstverlening en kan u snel van hun oplossingen gebruikmaken. U kan uw lokale klanten voorstellen om gebruik te maken van hun vaste betaalmiddelen zoals LCR in Frankrijk, Riba in Italië…
 • Uw vragen worden snel beantwoord: we geven u uitleg bij de lokale praktijken, procedures en bankdiensten. Bij onze contactpersonen in elke lokale bank kunnen we terecht voor informatie.
 • U raadpleegt snel de tarieven van onze bankpartners.

Uw betaalopdrachten

Via uw e-bankingtoepassing BelfiusWeb of Isabel kan u de saldi van uw buitenlandse rekeningen opvragen (en opvolgen) en betaalopdrachten via die rekeningen versturen. Belfius voert uw instructies uit door SWIFT-berichten te sturen naar de betrokken bank.

Welke SWIFT-berichten worden er uitgewisseld?

 • MT940 IN: stand van uw externe rekening op het einde van de dag
 • MT942 IN: ontvangst van tussentijds transactierapport
 • MT101 OUT: aanvraag voor een transfer

De diensten zijn enkel beschikbaar als de corresponderende bank over dezelfde diensten beschikt. Voor de uitwisseling van betaalopdrachten moeten banken een bilaterale overeenkomst sluiten.