Een thesaurieoverschot beleggen

Beheert u een thesaurieoverschot en wilt u dat geld niet laten slapen op uw zichtrekeningen?… Het is niet altijd gemakkelijk om de juiste keuze te maken tussen rentabiliteit, liquiditeit en kapitaalbescherming. Welke liquide middelen moeten voorhanden blijven? Welke beleggingen moeten de voorkeur krijgen? Hoe diversifiëren? Om u te helpen het optimale evenwicht te vinden tussen een voorzichtig beheer en het streven naar het best mogelijke rendement, biedt Belfius Bank u diverse beleggingsformules aan voor al uw vervaldagen, ook die op de kortste termijn.

Short Term F03

Kortlopende beleggingen

Wilt u uw tijdelijke liquiditeitsoverschotten laten renderen? Belfius Bank heeft voor u een aanbod aan kortetermijnbeleggingen samengesteld, die u een maximale flexibiliteit en liquiditeit garanderen, gecombineerd met een aantrekkelijk rendement.

Lees hier meer over onze oplossingen
Long Term F03

Langetermijnbeleggingen

Hebt u voldoende liquide middelen ter beschikking om uw financiële verbintenissen op korte termijn na te komen? Beschikt u over reserves die u op langere termijn zou willen beleggen met het oog op een investeringsproject in de toekomst? Belfius Bank biedt u een ruim gamma aan beleggingen.

Lees hier meer over onze oplossingen