Straight Loan

De straight loan is een voorschot op korte termijn op uw zichtrekening - toegekend in het kader van een kredietlijn - voor een vast bedrag, voor een vaste duur en tegen een bij elke trekking bepaalde rente. Met deze eenvoudige, voordelige en flexibele oplossing kunt u uw exploitatiecyclus, uw behoefte aan bedrijfskapitaal en uw tijdelijke liquiditeitsbehoeften financieren.

De straight loan is de ideale oplossing als u

 • het hoofd wilt bieden aan thesauriebehoeften op korte termijn;
 • een interessante rentevoet wilt genieten

Kies een andere oplossing als u

 • een permanente zekerheid voor uw bedrijfskapitaal wenst;
 • uw facturen wilt voorfinancieren (aanzienlijke betalingstermijnen van uw klanten).

De voordelen voor uw onderneming

Met de straight loan beschikt u over een eenvoudig en soepel financieringsmiddel om te voldoen aan uw wisselende kapitaalbehoeften, waarvan u vooraf het bedrag en de duur kent.

U geniet een bijkomende financiële zekerheid

 • U beschikt snel over kapitaal
 • U mag verschillende bedragen opnemen voor verschillende looptijden
 • U geniet financieringen in het kader van een algemene kredietlijn die u werd toegekend

U bepaalt zelf de duur en het bedrag van de trekkingen

 • U kent de datum en het terug te betalen bedrag (kapitaal en interesten).
 • U betaalt in één keer terug op de vervaldag

U geniet gunstiger voorwaarden

 • U geniet interessante rentevoeten, aangezien het bedrag en de looptijd van het krediet gekend zijn.
 • U betaalt enkel interesten op de bedragen die worden opgenomen bij elke trekking, naast de commissie die u betaalt op de globale kredietlijn die u werd toegekend.

U kunt de kosten fiscaal aftrekken

 • De interesten en kosten zijn fiscaal aftrekbaar als beroepskosten

Hoe werkt de straight loan?

Op basis van uw financiële planning en uw exploitatiebehoeften kunt u op elk moment een of meer straight loans van uw kredietlijn opnemen.

 • Uw Corporate Banker legt met u het totale bedrag van uw exploitatiekrediet vast.
 • Na de goedkeuring van het dossier opent Belfius Bank & Verzekeringen voor u een kredietlijn waarbinnen u uw straight loans kunt opnemen.
 • Bij elke trekking bepalen wij samen het bedrag van het voorschot, op basis van uw thesauriebehoeften, de interestvoet en de duur van het voorschot.
 • Het volledige bedrag van het voorschot wordt vervolgens ter beschikking gesteld volgens de overeengekomen modaliteiten.
 • Vanaf dan kunt u er vrij gebruik van maken volgens uw behoeften.
 • Dit voorschot en de interesten worden terugbetaald op de vervaldag.

Een verklarende fiche is ter beschikking in het kader van de Wet van 21 december 2013 betreffende de financiering van kleine en middelgrote ondernemingen.

Straight Loans Video

Wist u dat?

Wilt u uw import- en exporttransacties beveiligen? Uw wissel- en renterisico's beperken? De verwerking van uw kredieten, documentaire remises en bankgaranties vergemakkelijken? Belfius Bank & Verzekeringen helpt u in het buitenland.

Alternatieven

Kaskrediet

U wilt uw zichtrekening debiteren tot een vooraf overeengekomen maximaal bedrag?

Meer informatie

Business to Government

U wilt het contract dat u zopas in de wacht heeft gesleept met een openbare instelling, of de daaruit voortvloeiende facturen, voorfinancieren?

Meer informatie

Factoring

U wilt dat uw facturen snel betaald zijn?

Meer informatie