Kaskrediet

Een kaskrediet is een permanente geldreserve die gekoppeld is aan een zichtrekening. Met deze flexibele en snelle oplossing kunt u de verschillen tussen uw inkomsten en uw uitgaven overbruggen en een tekort aan tijdelijke liquide middelen opvangen.

Een kaskrediet is de ideale oplossing als u

  • een veiligheidsmarge wilt inbouwen om onverwachte behoeften te dekken;
  • het werkkapitaal van uw sterk groeiende onderneming wilt financieren

Kies een andere oplossing als u

  • een thesaurievoorschot wilt vragen voor een vast bedrag en een welbepaalde duur in het kader van uw exploitatiekredietlijn;
  • uw facturen wilt voorfinancieren (aanzienlijke betalingstermijnen van uw klanten).

De voordelen voor uw onderneming

Een kaskrediet laat u toe in debetstand te gaan op uw zichtrekening, rekening houdend met het maximaal toegestane bedrag.

U kunt onverwachte of terugkerende behoeften voortdurend het hoofd bieden

  • U geniet van aanvullende liquiditeiten volgens uw behoeften.

U betaalt uitsluitend interesten op het debet

  • De debetinteresten moeten slechts worden betaald op basis van het effectieve gebruik van de lijn.
  • U haalt uitsluitend af wat u nodig heeft en wanneer u dat wilt. De debetinteresten worden dagelijks berekend op basis van een vooraf overeengekomen contractuele rentevoet en marge.
  • Elke storting vermindert of compenseert onmiddellijk uw debetsaldo.

U kunt de kosten fiscaal aftrekken

  • De interesten en kosten zijn fiscaal aftrekbaar.

Een verklarende fiche is ter beschikking in het kader van de Wet van 21 december 2013 betreffende de financiering van kleine en middelgrote ondernemingen.

Cash Credit Video

Wist u dat?

Het vooraf betalen van de belastingen, het vakantiegeld en de eindejaarspremies van de werknemers... heeft een directe impact op het financiƫle evenwicht van uw bedrijf. Belfius Bank & Verzekeringen kan u helpen om deze fiscale voordelen te genieten en uw liquide middelen beschikbaar te houden.

Alternatieven

Straight Loan

Uw bedrijf heeft een financiering nodig voor een welbepaald bedrag en een vaste duur?

Meer informatie

Business to Government

U wilt het contract dat u zopas in de wacht heeft gesleept met een openbare instelling, of de daaruit voortvloeiende facturen, voorfinancieren?

Meer informatie

Factoring

U wilt dat uw facturen snel betaald zijn?

Meer informatie