Bent u op zoek naar een gespecialiseerde financiering op maat, in de vorm van Syndicated Loans en Acquisition Finance, Publiek-Private Samenwerking (PPS), Project Finance Energy, Export Finance, Shipping & Port Finance? Dan bent u bij Belfius Bank aan het juiste adres.

Syndicated Loans & Acquisition Finance

Deze activiteit is gericht op de structurering van lange termijn kredieten op maat. Deze kredieten hebben betrekking op:

  • overnames van bedrijven,
  • financiële herstructureringen
  • algemene bedrijfsfinanciering in gesyndiceerde vorm

Belfius heeft een ruime ervaring in het opzetten van dit soort financieringen, zowel als mandated lead arranger, underwriter als participant, en we stellen deze ervaring graag tot uw beschikking. Het team werkt hiervoor nauw samen met uw corporate banker, zodat de kennis van uw bedrijf, uw sector en uw belangen best gediend wordt.

Een Leveraged Buy-out, een Management Buy-out of een overname van een andere onderneming in uw sector: allemaal redenen waarom u als ondernemer of investeerder een beroep kunt doen op onze diensten. Als arranger coördineren wij het hele proces voor u, zowel met de advocaten voor de juridische documentatie als met de andere banken in het geval een verdere syndicatie aangewezen is.

Publiek-Private Samenwerking (PPS)

Als marktleider in de financiering van publieke overheden in Belgie is Belfius uw partner bij uitstek voor PPS-projecten. Wij treden hierin op als financieel adviseur, of als financier, en wij kunnen terugkijken op een zeer ruime ervaring met allerhande verschillende infrastructuurprojecten: wegen, scholen, tramlijnen, gevangenissen, loodsboten ...

Doorgaans vindt een PPS plaats in een DBFM-kader (Design, Build, Finance and Maintain), waarbij de private sector de taak op zich neemt om een infrastructuurproject te ontwerpen, te bouwen, te financieren en te onderhouden. De publieke sector betaalt voor het gebruik van de infrastructuur.

Belfius werkt hiervoor zeer nauw samen met industriële partners, specialisten in durfkapitaal, technische adviseurs en advocatenkantoren.

Project Finance Energy

Deze activiteit behelst de financiering op middellange en lange termijn van voornamelijk hernieuwbare energieprojecten en die gebaseerd is op de inkomsten gegeneerd door het energieproject zelf. Voorbeelden hiervan zijn windmolenparken, zonnepaneelparken, biomassacentrales ... Belfius treedt in deze sector op als financieel adviseur, equity verstrekker, lead-manager of financierder.

Shipping & Port Finance

Wij verlenen financiële diensten aan scheepvaartactiviteiten (in brede zin) in België. Dit behelst onder meer de financiering van schepen en haveninfrastructuur. Onze focus ligt op de financiering van commerciële schepen, containeruitrusting en terminals, telkens met het oog op het uitbouwen van een globale bankrelatie met u.

Export Finance

Deze activiteit zorgt voor middellange en lange termijnfinancieringen van handelstransacties en investeringen, waarbij kapitaalgoederen worden geleverd door Belgische exporteurs, of worden aangekocht door Belgische importeurs. Dit kan gaan van kopers- en leverancierskredieten tot de ontwikkeling van multi-source exportfinancieringsstructuren. Dikwijls beroepen wij ons ook op de steun van export credit agencies zoals de ONDD, Euler Hermes en anderen.

Ontdek onze realisaties