Fx swap

Riskeert u verliezen door een mismatch tussen uw cashflows in diverse valuta's en fluctuerende wisselkoersen? Dan vormt een fx-swap in veel gevallen een oplossing. U beperkt namelijk het wisselrisico door een spot- en forwardtransactie te combineren.

Een fx swap is ideaal voor u als

  • u uw onderneming wilt beschermen tegen een ongunstige evolutie van de wisselkoers
  • u eventuele debetinteresten wilt voorkomen

Uw voordelen

  • Indekking tegen wisselrisico (via forward): met een fx-swap beschermt u uw onderneming tegen een ongunstige evolutie van de wisselkoers.
  • Voorkomen van eventuele debetintresten (via spot): uw bedrijf vermijdt dat het door een mismatch in cashflows negatief staat in een bepaald devies en dus debetrente moet betalen.

Een fx-swap combineert een spottransactie met een tegengestelde forwardtransactie.

  • Bij een spottransactie worden twee sommen uitgewisseld tegen de geldende contantkoers.
  • Bij een forwardtransactie worden de twee bedragen later opnieuw geruild tegen de geldende termijnkoers. Aangezien de twee transacties op hetzelfde moment overeengekomen worden en dezelfde grootte hebben, heffen ze elkaar op.

Een voorbeeld
Uw onderneming ontvangt dollars voor een exporttransactie. Op het ogenblik van ontvangst staat ze negatief in euro's. De dollars heeft u echter pas later nodig. Ondertussen wilt u uw negatief eurosaldo corrigeren.

De oplossing? U kunt in dit geval een fx-swap toepassen: u verkoopt uw ontvangen dollars en u koopt voor een identiek bedrag in euro's aan (spot). Binnen bijvoorbeeld twee maanden doet u precies het omgekeerde (forward).

En het resultaat? U vermijdt dat u negatief blijft in euro's en dus debetrente moet betalen. En op het moment dat u opnieuw dollars nodig hebt, koopt u er aan tegen de koers die u in het termijncontract vastlegde. Zo vermijdt u wisselrisico.

Wenst u meer informatie?

FX Swap Video

Contacteer ons

  • Contacteer uw Corporate Banker

Alternatieven

Forwards

Bent u op zoek naar een manier om de wisselkoers vast te leggen voor een transactie op een toekomstige datum?

Meer info

Optiecontracten

Wenst u zich te beschermen tegen koersschommelingen die een negatieve invloed kunnen hebben op de rentabiliteit van een aanbesteding?

Meer info

Spot-transacties

Bent u op zoek naar ‘s werelds eenvoudigste transactie van vreemde valuta's?

Meer info