Leasing van zonnepanelen

Wilt u zonne-energie produceren en zo uw steentje bijdragen aan het verlagen van de CO2 -uitstoot? Zonnepanelen zijn niet alleen duurzaam, maar ook financieel voordelig, aangezien u er energie mee produceert – zelfs bij bewolkt weer of in minder zonnige gebieden – en dus bespaart op uw elektriciteitsfactuur. Met een flexibele leasingformule komt Belfius Lease aan uw noden tegemoet.

De leasing van zonnepanelen is ideaal voor u als

  • u over een groot en stabiel dak beschikt dat niet in de schaduw ligt, of over een dito bedrijfsterrein
  • u uw bedrijf wilt beschermen tegen eventuele stijgingen van de elektriciteitsprijs
  • het publiek, uw personeel of derden wilt overtuigen van uw ecologisch engagement

Goed om te weten

Kiest uw bedrijf voor zonnepanelen? Belfius Lease biedt u een flexibele financieringsformule via leasing over een termijn van maximum 15 jaar met koopoptie. Aangezien de levensduur van de installatie geschat wordt op 30 jaar en de installatie na de leasing dus nog heel wat jaren elektriciteit zal produceren, zijn zonnepanelen een interessante investering.

  • Financiering van de installatie (betaling van leveranciers) is inbegrepen, met een eigen inbreng van minimum 15 %
  • Uw aflossingen houden rekening met het feit dat uw installatie tijdens de zomer meer elektriciteit (en dus inkomsten) oplevert dan tijdens de winter
  • Naast een verzekering tegen materiële schade – zoals diefstal en brand – biedt Belfius Insurance bijkomende dekkingen aan tegen financieel verlies (inkomstenderving) als gevolg van gedekte schadegevallen

Als u een kwaliteitsleverancier kiest, beschikt u tijdens de hele levensduur van de installatie over zonnepanelen die optimaal werken en perfect onderhouden worden, die groene energie produceren en u recht geven op groene stroomcertificaten. De distributienetbeheerders worden verplicht om die certificaten op te kopen tegen een minimumprijs.

Solar Panel Leasing Video

Wist u dat?

Ter ondersteuning van uw groene investeringen kunt u, naargelang het gewest waar uw bedrijf gevestigd is, financiële bijdragen of subsidies ontvangen. Meer informatie vindt u hier:

Alternatieven

Warmtekrachtkoppeling

Kiest uw bedrijf voor een WKK-installatie voor de gecombineerde productie van warmte en elektriciteit?

Meer info