Financiële leasing

Overweegt u te investeren in bedrijfsmateriaal, en zoekt u daarvoor een flexibele financieringsformule? Dan biedt Belfius Lease u de roerende financiële leasing aan: een overeenkomst voor de huur van een goed of materiaal in het kader van een professionele activiteit. Uniek aan een financiële leasing is de aankoopoptie die u op het einde van de overeenkomst kunt lichten.

Een financiële leasing is ideaal voor u

  • als u bedrijfsmateriaal voor 100 % (inclusief BTW) wenst te financieren en hiervoor geen externe waarborgen wenst te verstrekken
  • als u een flexibel aflossingsschema wenst voor uw investering in functie de cash flows die de investering zal generen
  • als u uw globale ontleningscapaciteit wenst te vrijwaren voor de financiering van andere activabestanddelen

Maar overweeg een klassieke kredietformule als u

  • meteen eigenaar wilt zijn van uw nieuwe bedrijfsmateriaal, in plaats van louter het gebruiksrecht ervan te genieten

Goed om weten

  • Financiële leasing of huurfinanciering is een leasevorm waarbij Belfius Lease als leasinggever louter de juridische eigenaar blijft van het geleasede goed of materiaal. U, als leasingnemer, wordt de economische eigenaar ervan. Dat betekent dat u gebruik kunt maken van het geleasede materiaal zolang de overeenkomst van de financiële leasing duurt.

  • Bij roerende financiële leasing is de looptijd van de overeenkomst meestal gelijk aan de economische levensduur van het geleasede materiaal. De financiële leasingformules van Belfius Lease zijn bestemd voor vrijwel alle soorten roerende goederen: voertuigen, productie-uitrusting, kranen, drukpersen, IT-materiaal, kantoorbenodigdheden …

  • De aankoopoptie: uniek aan een financiële leasing is dat u het geleasede materiaal niet alleen kunt huren voor een welbepaalde periode, maar dat u het daarna tegen een vooraf bepaald bedrag van Belfius Lease kunt overnemen.

  • Leasingverrichtingen met een aankoopoptie van minder dan 15 % van de aankoopsom kunt u als investering boeken onder de vaste activa op uw bedrijfsbalans (on-balance) en kunt u de investering volledig afschrijven. Leasingverrichtingen met een aankoopoptie van meer dan 15 % van de aankoopsom, ook wel renting genoemd, worden boekhoudkundig buiten balans (off-balance) verwerkt. In dat geval boekt u de huurgelden af als bedrijfskost op uw resultatenrekening.

Zoekt u gerelateerde informatie?

Financial Leasing Video

Contacteer ons

  • Contacteer uw Corporate Banker

Alternatieven

Operationele leasing

Zoekt u een flexibele financieringsformule voor bedrijfswagens?

Meer info

Onroerende leasing

Zoekt u een flexibele financieringsformule voor de aankoop of de bouw van onroerend goed?

Meer info