Roll-overkrediet

Overweegt u om meerdere – middelgrote of kleine – investeringen te doen in uw onderneming? Of wilt u uw aankopen van bedrijfsmateriaal en –meubilair over een langere periode spreiden? Dan is een roll-overkrediet u op het lijf geschreven. U beslist namelijk zelf wanneer, en over welke periode, u geld opneemt. Hiermee biedt Belfius Bank u een interessant alternatief voor een klassiek investeringskrediet.

Een roll-overkrediet is ideaal voor u als

  • u verschillende – eerder onvoorspelbare – investeringen plant, gespreid over een langere periode, met het oog op het behoud of de verhoging van de productiviteit van uw onderneming
  • u te allen tijde zelf wilt beslissen over het bedrag dat u wenst op te nemen, net als over de duur van de opname

Maar overweeg

  • een investeringskrediet als u één grote investering plant, op één bepaald moment
  • een leasingformule als u uw investering buiten uw balans wilt houden en als u ze bovendien volledig wilt kunnen afschrijven

Goed om weten

Via een roll-overkrediet kunt u voorschotten opnemen op basis van een kredietovereenkomst op middellange of lange termijn. Het grote voordeel van een roll-overkrediet, in vergelijking met een klassiek investeringskrediet, is de soepelheid op het niveau van de opname van het krediet.

Dankzij de flexibiliteit van een roll-overkrediet bepaalt u zelf:

  • het bedrag van de voorschotten, op voorwaarde dat ze het totale bedrag van de kredietlijn niet overschrijden
  • de looptijd van die voorschotten: op korte termijn, maar steeds vernieuwbaar

U kunt dus opeenvolgende voorschotten opnemen, naargelang uw behoefte op een bepaald moment. Voor elk opgenomen voorschot geldt de korte termijnrentevoet die op dat moment van kracht is. Die rentevoet wordt berekend op basis van de interbancaire referentierentevoet Euribor/Libor, verhoogd met een marge. Met andere woorden: bij een roll-overkrediet loopt de financiering over een langere periode, maar tegen variabele rentevoeten op korte termijn.

Een verklarende fiche is ter beschikking in het kader van de Wet van 21 december 2013 betreffende de financiering van kleine en middelgrote ondernemingen.

Roll Over Video

Alternatieven

Investeringskredieten

Overweegt u grote, eenmalige investeringen in bedrijfsgebouwen of bedrijfsmateriaal?

Meer info

Financieringscontract

Plant u kleine investeringen in bedrijfsmateriaal, waarvoor u op korte termijn wilt lenen?

Meer info