Investeringskrediet

Overweegt u grote investeringen in de aankoop, de bouw of de renovatie van bedrijfsgebouwen? Of wilt u bedrijfsmateriaal en –meubilair aanschaffen? Als u exact kunt inschatten wanneer u welk bedrag u wilt lenen, en over welke periode, dan is een investeringskrediet u op het lijf geschreven. Hiermee biedt Belfius Bank u de ideale oplossing om lange termijnplannen te maken voor uw onderneming, zonder dat u daar uw eigen middelen voor moet aanspreken.

Een investeringskrediet is ideaal voor u als

  • u grote investeringen plant, met het oog op het behoud of de verhoging van de productiviteit van uw onderneming
  • u een flexibele financieringsoplossing wenst inzake looptijd, rentevoet en terugbetaalmogelijkheden

Maar overweeg een roll-overkrediet

  • wanneer u meer flexibiliteit wenst betreffende opnames en terugbetaling van uw krediet

Goed om weten

Op basis van uw behoefte kent Belfius Bank u een investeringskrediet op maat toe voor een vooraf overeengekomen periode. Die is afhankelijk van de economische levensduur van het aangekochte goed, of van de toegestane afschrijvingsperiode ervan. Wij stellen u dan een som ter beschikking, ter waarde van het totale bedrag of een gedeelte ervan. U kunt het krediet op twee manieren terugbetalen:

  • via constante afbetalingen van kapitaal en intrest (maandelijks, driemaandelijks, halfjaarlijks of jaarlijks)
  • via vaste kapitaalschijven, volgens dezelfde termijnen. De interest wordt voor elke termijn berekend op het nog verschuldigde kapitaal

Als kredietverstrekker kan Belfius Bank u enkele garanties vragen. Die garanties zijn afhankelijk van het geleende bedrag, de looptijd van het krediet en de aard van uw investering.

Een verklarende fiche is ter beschikking in het kader van de Wet van 21 december 2013 betreffende de financiering van kleine en middelgrote ondernemingen.

Investment Credit Video

Wist u dat?

  • U hebt de keuze tussen een investeringskrediet tegen een variabele rentevoet en een investeringskrediet tegen een vaste rentevoet. Achteraf kunt u, afhankelijk van de evolutie van de interestvoeten op de markt, een variabele rentevoet nog laten omzetten in een vaste rentevoet
  • Uitstel van uw eerste terugbetaling van de hoofdsom is mogelijk als de uitvoering van de investering tijd vergt. Bij de oprichting van een bedrijfsgebouw, bijvoorbeeld, kunnen we de eerste terugbetaling van uw investeringskrediet vastleggen op een datum na het einde van de werken

Alternatieven

Roll-over

Wenst u gebruik te maken van de huidige lage rentevoeten op korte termijn of wenst u uw opnames en terugbetalingen te doen (binnen het aflossingsschema van uw krediet) in functie van uw beschikbare middelen?

Meer info

Financieringscontract

Wenst u materiaal te financieren op maximaal 5 jaar en met maandelijks vaste aflossingen?

Meer info