Bestandsoverdracht via BelfiusWeb

Met de optie Bestandsoverdracht kunt u via elektronische weg bestanden en gegevens uitwisselen met Belfius Bank.

Wanneer u een boekhoudpakket gebruikt waarin betalingsbestanden worden aangemaakt en waarin SEPA XML- of CODA-rapportering wordt verwerkt, dan is Bestandsoverdracht de ideale oplossing voor het uitwisselen van deze bestanden met Belfius Bank.

U kunt deze verzonden betalingsbestanden bijkomend handtekenen. Ook bestanden verstuurd via andere e-bankingkanalen kunnen in BelfiusWeb opgevolgd en gehandtekend worden.

U kunt:

bestanden importeren vanuit uw boekhoudpakket en naar de bank doorsturen

 • Europese betalingen;
 • internationale betalingen in euro en in andere munten;
 • invorderingen en terugbetalingen via Europese domiciliëringen;
 • betalingen in SWIFT-formaat (type MT 101, MT 103, MT 200, MT 202 en MT 920. Dit laatste formaat dient voor het aanvragen van intra-day rekeninginformatie)
 • betalingen System I en Budgetbeheer;
 • bestanden met cheques, die u zo snel mogelijk wilt incasseren;
 • betalingen in Nederlands en Frans formaat

bestanden van de bank ontvangen en exporteren naar uw boekhoudpakket

 • gecodeerde dagafschriften in SEPA XML-formaat voor zowel Belfius als niet-Belfius Bank rekeningen:
  • end-of-day reporting (MX.CAMT.053)
  • intra-day reporting (MX.CAMT.052)
 • gecodeerde dagafschriften in CODA-formaat van zowel Belfius als niet-Belfius rekeningen;
 • details van de ontvangsten met gestructureerde mededeling (enkel in CODA-formaat);
 • gecodeerde dagafschriften in SWIFT-formaat
  • end-of-day reporting (MT 940)
  • intra-day reporting (MT 942)
 • een bestand ontvangen met informatie over uitgevoerde, geweigerde en onbetaalde domiciliëringen (enkel voor DOM 80, voor SEPA Direct Debit worden deze gegevens direct in het gecodeerde afschrift meegegeven);
 • een bestand met mandaten voor Europese domiciliëringen in een Belfius-specifiek formaat;
 • een bestand met een gedetailleerde interestberekening op zicht- en spaarrekeningen en cashpoolcontracten;
 • bestanden i.v.m. het schuldbeheer: aflossingstabellen, bijwerking van de leningsinventaris, budgettaire vooruitzichten.
 • opvolgen en handtekenen van bestanden met meerdere personen;
 • opvolgen en handtekenen van bestanden die via andere kanalen zijn doorgestuurd naar Belfius Bank, zoals Isabel, Belfius Secure EDI en SWIFT.

een betalingsbestand dat doorgestuurd is naar Belfius Bank wijzigen

 • een Europees betalingsbestand schrappen;
 • een betalingsopdracht, die deel uitmaakt van een Europees betalingsbestand, schrappen (de geregistreerde handtekeningen blijven geldig);
 • de uitvoeringsdatum van een Europees betalingsbestand wijzigen (de geregistreerde handtekeningen vervallen).