Overzicht van de belangrijkste Alerting-berichten

De berichten worden voor iedere gebruiker afzonderlijk bepaald en aangepast aan de producten en de entiteiten die in BelfiusWeb worden beheerd.

Cat├ęgorie Type van bericht
Rekeningen
 • Opvolging van het saldo
 • Opvolging van het beschikbare bedrag
 • Ontvangst van grote bedragen
 • Uitvoering van memo-opdrachten
 • Opvolging van de correcte uitvoering van bestanden of transacties
 • Betalingen die wachten op een elektronische handtekening
 • Bestanden die slechts gedeeltelijk werden uitgevoerd
Rentevoeten
 • Opvolging van de evolutie
Beleggingen
 • Vervaldatum van termijnrekening
 • Vervaldatum van effectendossie
 • Vervaldatum bevek
Informatie
 • Betalingsbestanden in afwachting van verwerking
 • Niet gedownloade CODA of kredietbestanden
Reporting
 • Niet gedownloade elektronische documenten (PaPyRuS)