Bewaring van effecten

Belfius Bank beschikt over een grote expertise in de bewaring van effecten voor zijn professionele klanten. Daarbij hoort een ruime waaier diensten die te maken hebben met het beheer van effectendossiers.

Onze dienst ’effectenbewaring‘ is de ideale oplossing als u ...

 • het beheer van uw effecten wilt centraliseren
 • de gedematerialiseerde effecten van uw onderneming efficiënt wilt beheren
 • aanvullende diensten (beheer en uitvoering van uw dividenduitkeringen, regularisatie van effecten, aandeelhoudersplannen …) wilt genieten.
 • oplossingen op maat wenst die inspelen op specifieke behoeften (reporting, speciale rekeningstructuur)

Goed om te weten

Dankzij onze jarenlange ervaring en onze grondige kennis van de financiële markten en producten kunnen wij u een ruime waaier van innovatieve diensten aanbieden voor uw effectendossier :

Effectendossier

Het effectendossier is een rekening waarop al uw effecten bij Belfius Bank worden geboekt en ...

 • die veiligheid biedt voor de bewaring van uw tegoeden,
 • die het beheer ervan vereenvoudigt.

Diensten 'bewaring van effecten'

Als bewaarnemer van de effecten van uw onderneming kan Belfius Bank ook de volgende diensten verlenen:

 • Afzonderlijke rekeningen
  • Bewaring van bepaalde activa in effectendossiers op één of meer aparte rekeningen op uw naam die losstaan van uw andere rekeningen (met inachtneming van de MiFID), met de bedoeling uw risico’s te spreiden.
 • Diensten Corporate Events
  • Betaling van rente en dividenden, en kapitaalaflossingen op de vervaldag.
 • Diensten Corporate Actions
  • Regularisatie van effecten, controle en identificatie
  • Proxy voting, om de bijeenroeping van vergaderingen, de stemming ... te vergemakkelijken
 • Fiscaliteit
  • Fiscale optimalisering van de rekeningen conform het statuut van de houder
  • Uitgifte, opvolging en beheer van de verschillende fiscale attesten
  • Tax reclaims om de dubbele belasting op buitenlandse dividenden en intresten te vermijden, en/of om de bronbelasting volgens het statuut van de rekeninghouder te verminderen

Andere diensten

Belfius Bank stelt u een hele reeks aanvullende diensten voor:

 • Incentive Plans
  • Beheer van uw aandeelhoudersplannen en/of van uw optieplannen voor uw personeelsleden.
 • Top
  • Controle van het totale uitstaande bedrag van de gedematerialiseerde effecten van uw onderneming en toetsing aan het totale aantal uitgegeven effecten.
Centralisation

Contacteer Ons

Dematerialisatie

De nieuwe taks op effectenrekeningen

Meer info