Documentair krediet

Het documentair krediet is een engagement dat door de bank van een koper wordt gegeven om aan een verkoper het bedrag van diens schuldvordering te betalen, indien deze laatste documenten voorlegt die bewijzen dat de goederen of de dienstverlening verstuurd of geleverd zijn volgens de bepalingen en voorwaarden van het contract. Deze techniek is gebruikelijk indien het commerciële en/of politieke risico aanzienlijk is.

Documentair krediet is de ideale oplossing indien u

 • in een internationale context met veel risico's uw importtransacties wilt beveiligen
 • een betalingsengagement wilt genieten
 • controle wilt uitoefenen over de goederen

Opteer voor een andere oplossing indien

 • koper en verkoper elkaar kennen en vertrouwen
 • de economische en politieke toestand in het land van de koper stabiel is

De voordelen voor uw bedrijf

Het documentair krediet biedt de zekerheid dat Belfius Bank & Verzekeringen met succes uw internationale transacties regelt in een context waarin de spelers, hun praktijken en hun solvabiliteit risicofactoren zijn die moeilijk te beheersen zijn door u als buitenlands bedrijf.

U geniet een optimale risicodekking

 • Dankzij het systeem van de uitwisseling van documenten hebt u de garantie dat de aangekochte koopwaar in overeenstemming zal zijn met uw bestelling, en dat u ze tijdig op de afgesproken plaats zult ontvangen.
 • De begunstigde heeft de zekerheid dat hij volledig zal worden betaald binnen de afgesproken termijn indien de voorwaarden worden gerespecteerd.

U maakt gebruik van een snel en efficiënt betalingsmiddel

 • Het documentair krediet past zich gemakkelijk aan alle soorten commerciële transacties aan: de eisen van de verkoper en de koper, de nieuwe technieken van de internationale handel (Swift-overdracht, gebruik van elektronische middelen van ondernemingen en banken) - en dit ongeacht het betrokken land, het soort handelscontract en de toegestane betalingstermijn.
 • Deze formule biedt een interessant alternatief voor het klassieke krediet (bijvoorbeeld kaskrediet,…).

U formaliseert het internationale aan- en verkoopproces

 • Het documentair krediet formaliseert de transactie door het contract op te stellen in een gestandaardiseerde vorm.
 • Het onderwerpen van documentaire kredieten aan de internationale regels en gebruiken die worden opgelegd door de Internationale handelskamer, bindt alle betrokken partijen, die dus deze regels moeten naleven.

Wat houdt het documentair krediet in?

Het documentair krediet biedt de invoerder en de exporteur de mogelijkheid om een procedure op te zetten die hun respectieve belangen dient.

De ideale dekking tegen veel risico's

Risico's Dekking
Invoerder (koper/opdrachtgever) Contractbreuk, faillissement Onherroepelijk karakter van het documentaire krediet
Uitgevende bank Commerciële risico's, faillissement Bevestiging van het engagement door een bank van eerste orde, bij voorkeur in de regio van de begunstigde
Land van degene die het krediet opent Politieke risico's zoals oproer, economische problemen, risico op het niet-overdragen van fondsen Bevestiging van het engagement door een bank van eerste orde, bij voorkeur in de regio van de begunstigde
Exporteur (verkoper/ dienstverlener) Eerlijkheid, fout, kwaliteit van goederen of diensten, daden gesteld buiten het documentaire krediet die het beschikken over de goederen bemoeilijken Opstellen en inhoud van het documentaire krediet
Administratieve risico's Vergissingen, zaken die vergeten zijn Uniforme regels en gebruiken van de Internationale handelskamer, verklaring van het documentaire krediet en controle van de documenten door de verantwoordelijke banken.

Het documentaire krediet heeft verschillende specifieke kenmerken

 • Er kan gebruik worden gemaakt van verschillende betalingsvormen: betaling op zicht, uitgestelde betaling, via acceptatie of ook nog via onderhandeling.
 • Er wordt steeds een vervaldatum (het laatste ogenblik waarop een document mag worden ingediend) gestipuleerd, evenals een plaats voor de vervaldag (de plaats waar de documenten moeten worden ingediend binnen de afgesproken termijn).
 • Het documentaire krediet is een autonome verrichting die geen enkele juridische band heeft met het verkoopcontract of met de andere contracten waarop het van toepassing is.
 • Het documentaire krediet vereist de tussenkomst van een of meer banken die de betalingsverplichtingen uitvoeren waarover door derden is beslist in het kader van een verkoopcontract.
 • Het documentaire krediet is doorgaans onherroepelijk, dit wil zeggen dat het niet geannuleerd kan worden zonder de uitdrukkelijke toestemming van alle betrokken partijen.
 • Er bestaan verschillende vormen van documentair krediet bij de import (bevestigd, met Red Clause, Revolving credit, Back to back documentair krediet, overdraagbaar,…).

Uw beheer met Belfius BE=Trade Finance

Belfius Bank & Verzekeringen stelt u BE=Trade Finance voor, een gebruiksvriendelijk instrument waarmee u uw documentaire kredieten kunt invoeren, wijzigen of raadplegen via Internet, de klok rond en 7 dagen op 7. En dit in alle eenvoud.

Een zeer volledige en gepersonaliseerde service

Belfius Bank & Verzekeringen heeft de mogelijkheid om uw documentaire kredieten bij de export te bevestigen voor heel wat landen en werkt regelmatig samen met verschillende banken uit die landen. U kunt een gedetailleerde lijst van die banken verkrijgen via uw Corporate Banker. Wij kunnen u eveneens een gepersonaliseerd voorstel doen indien uw noden specifieker zijn.


Video Letter of Credit

Wist u dit?

Belfius stelt u Belfius BE=Trade Finance voor, een gebruiksvriendelijk instrument dat u in staat stelt om op een eenvoudige manier uw documentaire kredieten in te voeren, te wijzigen of in real time te raadplegen.

Alternatieven

Documentair incasso

Belfius engageert zich voor rekening van de verkoper om het overmaken van documenten aan de bank van de koper te beveiligen.

Meer info

Stand by credit letter

Belfius waarborgt de betaling van een welbepaald bedrag aan de verkoper indien de koper zijn verplichtingen niet nakomt.

Meer info

Acceptatiekrediet

U trekt een wissel op Belfius Bank voor een welbepaald bedrag en een vastgelegde periode.

Meer info

Waarborg-, pand- en avalkrediet

Belfius Bank stelt zich borg voor de betaling van een internationale transactie.

Meer info