Investeringskrediet

Wilt u investeren in handelsvastgoed (kantoren, winkels, parkings ...)? Belfius Real Estate Banking biedt u een ruim aanbod verwervingskredieten op korte, middellange of lange termijn voor de financiering van uw transacties. Die kredieten zijn zo gestructureerd dat ze aan uw specifieke behoeften beantwoorden en afgestemd zijn op alle risico's van het project en op uw investeringshorizon. Belfius Real Estate Banking biedt u ook een hele waaier producten om uw renterisico te dekken.

Het investeringskrediet is de ideale oplossing om

  • uw investeringen in handelsvastgoed te financieren
  • fiscale opportuniteiten te genieten.

Kies een andere oplossing als u

  • een bestaand krediet wilt herfinancieren
  • een vastgoedproject of -renovatie wilt financieren.

Goed om te weten

  • Investeringskredieten kunnen een vaste of variabel rentevoet hebben (op grond van de Euribor) en hebben doorgaans een middellange of lange looptijd (meestal van vijf tot tien jaar).
  • De investering moet doorgaans cashflows opleveren.
  • Het investeringskrediet moet meestal tijdens de looptijd worden afgelost, met eventueel een terug te betalen "ballon" op de vervaldag.
AcquisitionFinancings Video

Wist u dat?

Hebt u cash nodig? Verhuurt u een van uw onroerende goederen aan een overheidsdienst of een eersterangshuurder? Belfius Real Estate Banking kan u als alternatief voor de herfinanciering voorstellen om uw bestaande schuldvordering af te kopen ...

Meer info

Alternatieven

Herfinanciering

Herfinancier uw huidige krediet om uw toekomstige vastgoedinvesteringen te financieren

Meer info

Afkoop van schuldvorderingen

Herfinancier de bestaande schuldenlast op een gebouw dat u verhuurt aan een eersterangshuurder (bij voorkeur uit de publieke of een daarmee gelijkstelde sector)

Meer info