Investeringskrediet

Real Estate & Infrastructure Finance biedt u een ruim aanbod verwervingskredieten op korte, middellange of lange termijn voor de financiering van uw transacties. Die kredieten zijn zo gestructureerd dat ze aan uw specifieke behoeften beantwoorden en afgestemd zijn op alle risico's van het project en op uw investeringshorizon. Real Estate & Infrastructure Finance biedt u ook een hele waaier producten om uw renterisico te dekken.

Het investeringskrediet is de ideale oplossing om

  • uw investeringen in handelsvastgoed te financieren

Kies een andere oplossing als u

  • een bestaand krediet wilt herfinancieren
  • een vastgoedproject of -renovatie wilt financieren.

Goed om te weten

  • Investeringskredieten kunnen een vaste of variabel rentevoet hebben (op grond van de Euribor) en hebben doorgaans een middellange of lange looptijd.
  • De investering moet doorgaans cashflows opleveren.
  • Het investeringskrediet moet meestal tijdens de looptijd worden afgelost, met eventueel een terug te betalen "ballon" op de vervaldag.
AcquisitionFinancings Video

Meer info?

  • Neem contact op met uw Corporate Banker

Alternatieven

Herfinanciering

Herfinancier uw huidige krediet om uw toekomstige vastgoedinvesteringen te financieren

Meer info