Alle producten en diensten

Digitale toepassingen - Oplossingen voor een doeltreffend elektronisch beheer
Transactietools Hulpmiddelen bij het nemen van beslissingen Andere reporting en informatie op maat
  • Messaging
  • Market Rates Watch
  • Belfius Contact Electronic Banking

Cash & Payment Solutions
Betalen & Betaald worden : Betalen in de praktijk Ontvangsten, het interessantse aan zakendoen
Cash management : Online rekeninginformatie en verrichtingen Een optimaal beheer van uw fondsen

Thesauriebeheer
Een thesaurieoverschot beleggen : Kortlopende beleggingen Langetermijnbeleggingen
Financiering Working Capital : Uw thesauriebehoeften opvangen Uw fiscale situatie verbeteren
Factoring Vendor Lease Waarborg, garantie en avalkrediet

Investeringen
Bedrijfsmateriaal & Bedrijfsgebouwen Voertuigen Duurzame Oplossingen
Klassieke Lange Termijnkredieten
Leasing
Partnership EIB

Buitenlandse Handel
Buitenlandse betalingen :
Betalen binnen Europa Geld ontvangen via Europese klanten Wereldwijd leveranciers betalen
Geld ontvangen van klanten wereldwijd SEPA Direct Debit Cash Management International
Internationale financieringstechnieken :
Waarborg, garantie en avalkrediet Stand by credit letter
Documentair krediet & incasso
Koperskrediet Leverancierskrediet

Risicobeheersing
Debiteurenrisico Valutarisico Renterisico
Schadeverzekeringen

Employee Benefits
Incentives & Motivation Solutions
Mobility Solutions

Structuring & Advisory
Corporate Finance Solutions Structured Finance Solutions Debt Capital Market

Belfius Real Estate Banking
Oplossingen voor projectontwikkelaars :
Kredieten

Waarborgen

Partnerships en gezamenlijke ontwikkeling
Oplossingen voor vastgoedinvesteerders : Kredieten Afkoop van schuldvorderingen
Publiek-private samenwerking : Financieringen DBFM-partnership
Structuring & Advisory : Structuring Advisory
  • Direct Real Estate Investments
  • Real Estate Certificates
  • Advisory to Private Clients
  • Advisory to Professionnals
Belfius Immo

Custody
Bewaring van effecten Orderverwerking Depothoudende bank
Dematerialisatie Diensten